4000 x 2250 px_Kista_DAC_2_Photo_Staffan_Eliasson.jpg

Digitalisering

Preamble :

Omställning Stockholm - Digitalisering

EUlogo_liten

Detta delprojekt består av flera delar med varierande djup i engagemanget för deltagande företag och riktar sig brett till små och medelstora företag inom Stockholms besöksnäring. 

Digital affärsutveckling och marknadsföring

  • Kanalval och målgruppskunskap med utgångspunkt i kundresor.
  • Insikter om konsumentmålgruppers beteenden och behov.
  • Vad innebär det att digitalisera?
  • Enkla tips och förslag till att snabbt öka trafik och affärer via bland annat Google my business och SEO (sökmotoroptimering).
  • Analys och managering av de deltagande företagens kanaler med förslag till optimering och förändring.

Öppna APIer, delad data och digitala verktyg

  • Delad data från Visit Stockholm kanaler kan användas av besöksnäringen i kommersiellt syfte eller för hantering av t ex evenemangskalendarium.
  • Digital modul med verktyg, modeller, arbetssätt, media- och textbank, digitala site inspections byggt på besöksnäringens behov.

Vad händer nu?

Vi har nu avslutat insiktsfasen vars resultat har bäring in i de aktiviteter som nu planeras kopplat till delprojektet och som vartefter presenteras här. För att få en överblick vart i processen vi befinner oss, se bild nedan.

OMS_process_digitalisering.PNG

Bakgrund

Pandemin har accelererat digitaliseringen och ställer krav på förmåga att möta nya behov och beteenden. Behovet att utveckla digitala lösningar och förmåga till anpassning för företagen inom besöksnäringen är stort. Visit Stockholm har startat ett arbete för att framtidsutveckla besöksnäringen genom en ny digital plattform. En del i plattformen riktar sig till aktörer i Stockholms besöksnäring vilket utgör en bra grund för en ökad samverkan med besöksnäringen. De förändringar under krisen som skett innebär att delar av besöksnäringen måste ställa om till nya arbetssätt och målgrupper. Djupare kunskaper behövs för att ytterligare analysera hur främjandesystemet kan stödja denna omställning på bästa sätt. Den digitala affären behöver utvecklas. I projektet sker detta tillsammans med företagen i en anpassad process efter varje företags behov.

Presentationer och webbinarier

Aktuella aktiviteter

26 & 27 oktober – En grundgenomgång för dig som vill förstå grunderna i digitalisering
Dag 1 - vad innebär det att digitalisera
Dag 2 - praktiska råd och tips kring digital marknadsföring

Tidigare aktiviteter

En presentation av projektet Digitalisering (per 9 dec 2020) samt övriga webbinarier som har genomförts fram till nu, hittar du här >

För mer information kontakta:

Tomas Andersson, projektledare Digitalisering Visit Stockholm
Tel 08-508 285 71
tomas.andersson@stockholm.se