Photo: Ola Ericson
Photo: Ola Ericson

Omställning Stockholm

Preamble :

Omställning Stockholm

Visit Stockholm har beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stärka besöksnäringen i Stockholm, totalt en satsning på 8,3 miljoner kronor. Projektet ska bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas vidare och komma långsiktigt hållbara ur krisen. Med satsningen stärker Stockholm positionen som innovativ och hållbar besöksdestination både internationellt och nationellt. Här kan du läsa om innehållet i projektet och inom vilka delar du kan involvera ditt företag i projektet.

EUlogo_liten

Omställning Stockholm

Arbetet med Omställning Stockholm startade i november 2020 och pågår till april 2023.

Projektet har delats in i två delprojekt, läs mer om vad som är på gång här:

Övergripande i projektet ingår också kunskapsöverföring och spridning av projektets resultat under och efter genomförande.
Läs mer om Bakgrund, syfte och mål här.

Som litet eller medelstort företag finns möjlighet att delta i flera av projektets aktiviteter. Inbjudningar kommer skickas ut vartefter under projektperioden och man avgör själv om aktiviteten passar de egna behovet. Den som anmält intresse behöver alltså inte delta i alla aktiviteter.

Vill du veta mer eller anmäla ditt företags intresse för att få inbjudningar till aktiviteter i något delprojekt, anmäl dig nedan: