Photo: Ola Ericson
Photo: Ola Ericson

Omställning Stockholm

Preamble :

Omställning Stockholm

Visit Stockholm har beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stärka besöksnäringen i Stockholm, totalt en satsning på 8,3 miljoner kronor. Projektet ska bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas vidare och komma långsiktigt hållbara ur krisen. Med satsningen stärker Stockholm positionen som innovativ och hållbar besöksdestination både internationellt och nationellt. Här kan du läsa om innehållet i projektet och inom vilka delar du kan involvera ditt företag i projektet.

EUlogo_liten

Omställning Stockholm - nu är vi igång!

Arbetet med Omställning Stockholm startade i november 2020 och kommer att pågå till till april 2023.

Projektet har delats in i två delprojekt, läs mer om vad som är på gång här:

Övergripande i projektet ingår också kunskapsöverföring och spridning av projektets resultat under och efter genomförande.
Läs mer om Bakgrund, syfte och mål här.

Som litet eller medelstort företag finns möjlighet att delta i flera av projektets aktiviteter. Inbjudningar kommer skickas ut vartefter under projektperioden och man avgör själv om aktiviteten passar de egna behovet. Den som anmält intresse behöver alltså inte delta i alla aktiviteter.

Aktuella aktiviteter

Webbinarium - 21 maj 2021
Vilka människor lockas av Stockholm som resmål?
Se film från detta tillfälle här

Webbinarium – 28 april 2021
Ta del av aktuella insiktsarbeten, slutsatser och kommande aktiviteter som presenteras.
Se film från detta tillfälle här

Evenemangsforum
Nu startar vi ett kunskapsdelnings- och dialogforum varannan fredag i maj och juni.
Evenemangsforum Stockholm är riktat till arrangörer av publika evenemang i Stockholm och de aktörer som finns i ekosystemet runt evenemangen.

Boka in följande datum för Evenemangsforum:
7 maj kl 09.30-10.30 – Se film från detta tillfälle här
21 maj kl 09.30-10.30 – Se film från detta tillfälle här
4 juni kl 10.00-11.00 – Se film från detta tillfälle här
18 juni kl 10.00-11.00 – Se film från detta tillfälle här

Vill du veta mer eller anmäla ditt företags intresse för att få inbjudningar till aktiviteter i något delprojekt, anmäl dig nedan: