Omställning Stockholm

Visit Stockholm har beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stärka besöksnäringen i Stockholm, totalt en satsning på 8,3 miljoner kronor. Projektet ska bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas vidare och komma långsiktigt hållbara ur krisen. Med satsningen stärker Stockholm positionen som innovativ och hållbar besöksdestination både internationellt och nationellt. Här kan du läsa om innehållet i projektet och inom vilka delar du kan involvera ditt företag i projektet.


EUlogo_v_RGB_mindre_160 px br.jpg

Bakgrund

Företagen inom besöksnäringen i Stockholms län är hårt drabbade av pandemins effekter. Rådande förbud, restriktioner och stängda gränser medför att marknaden blir starkt begränsad och företagen tappar stora delar av sin omsättning. Merparten av företagen är små med begränsade möjligheter att hantera längre bortfall av besökare eller kunder. Pandemin har skapat nya kundbeteenden och med det behov av anpassning inom besöksnäringen.

Projektet möjliggör att Visit Stockholm kan leda den strategiska utvecklingen, främja nya affärsmodeller, ge insikter om nya målgrupper och intäktsmodeller för företag i besöksnäringen med utgångspunkt i Corona-krisen. Projektet bidrar till stärkt samverkan mellan besöksnäringens aktörer och en hållbar framtid för besöksdestinationen Stockholm.

Mål

Projektets övergripande mål
Företagen i besöksnäringen har stimulerat sin förmåga till omställning och utveckling samt ökat sin konkurrenskraft.

Projektmål 
Vid projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring ökat sin förmåga att anpassa sig till framtida förutsättningar, som påskyndats av Coronakrisen, och därigenom nått en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

Delmål 1
Vid projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring som deltar i projektet ökat sin förmåga långsiktigt och hållbart inom digital affärsutveckling, digital marknadsföring samt har ökade möjligheter till samverkan.

Delmål 2
Vid projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring inom evenemang stärkt sin konkurrenskraft långsiktigt och hållbart genom samverkan och stärkt omvärldsbevakning.

Omställning Stockholm - nu drar projektet igång

Arbetet med Omställning Stockholm startar i november 2020 och kommer att pågå i två år. 
Projektet delas in i två delprojekt:

Övergripande i projektet ingår också kunskapsöverföring och spridning av projektets resultat under och efter genomförande.
Mer information hittar du längre ner på sidan.

Som litet eller medelstort företag finns möjlighet att delta i vissa av projektets aktiviteter. Inbjudningar kommer skickas ut vartefter under projektperioden och man avgör själv om aktiviteten passar de egna behovet. Den som anmält intresse behöver alltså inte delta i alla aktiviteter.

Vill du veta mer eller anmäla ditt företags intresse för att få inbjudningar till aktiviteter i något delprojekt, anmäl dig nedan:

Anmäl ditt företags intresse här!