Djurgårdsbrunnsviken
Photo: Henrik Trygg

Marknadsföring av Stockholm

Preamble :

Marknadsföringen av Stockholm blir som starkast när vi gör den tillsammans – här kan du ta del av stadens varumärkesplattform, vårt grundmaterial med filmer, bilder och texter, planerade aktiviteter och kampanjer, kunskap och fakta om målgrupper och marknader. Vår förhoppning är att ni också kan ta kraft i detta och använda er av materialet för att driva gäster till er egen verksamhet. Och självklart också ge inspel och insikter tillbaka till oss i hur vi bäst samverkar.