Stockholm for Professionals

 

För dig som står i begrepp att bjuda in till ett möte eller ett evenemang hjälper vi dig kostnadsfritt med praktisk information och rådgivning. Vi har ett brett nätverk av aktörer som kan underlätta i ditt arbete och vi lotsar dig för att få rätt kontakter. Vi kan även stå till tjänst med att paketera Stockholms erbjudande i en bid.

På ”Stockholm for Professionals” har vi samlat all den information som vi vet att många behöver i sitt arbete med att få hit ett möte eller evenemang. Kontakta oss gärna om vi kan hjälpa dig eller om du vill veta lite mer.


Letar du efter material för att marknadsföra Stockholm i samband med ditt möte eller evenemang? Använd gärna vår mediabank.