4000 x 2250_HelenePe_SBR Bildbank__vers2.jpg

Stockholm for Professionals

För evenemangs- och mötesarrangörer och besöksnäringen i Stockholm

Preamble :

Stockholm Business Region är Stockholms stads näringslivs- och destinationsbolag. Vårt uppdrag är att stärka Stockholms attraktionskraft som en ledande destination för företagsetableringar och turism, både internationellt och lokalt.

Stockholm är en av världens mest innovativa, kreativa och hållbara städer. I samarbete med näringsliv, akademi, organisationer, kommuner och myndigheter fortsätter vi att öka kännedomen och sätta Stockholm på världskartan. Tillsammans ska våra insatser bidra till en konkurrenskraftig och attraktiv destination redo att välkomna företag, talanger, möten, evenemang och besökare.