För evenemangsarrangörer

Ska du arrangera ett publikt evenemang i Stockholm? Vi finns här för att underlätta för dig.

Evenemangslotsen

Evenemangslotsen hjälper dig som arrangör igenom tillståndsfrågor samt att komma i kontakt med rätt funktioner.

Till Evenemangslotsen kan du som arrangör vända dig för att få hjälp och råd; det kan gälla frågor om tillstånd, evenemangsplatser, marknadsföring, transport till och inom Stockholm med mera.

Hit kan du också vända dig om du vill utveckla och genomföra ett årligen återkommande evenemang.


Kontakta vår evenemangslotsfunktion:
Tel: 08-508 11 595
E-post: lots@stockholm.se