testtillståndsguiden.jpg

För evenemangsarrangörer

Preamble :

I Stockholm sker tusentals evenemang varje år. Stockholms stad står för några av de återkommande, ger bidrag till externa arrangörer och arbetar för att attrahera internationella evenemang.

Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad, med en rik tillgång till internationella evenemang och ett kulturutbud där det finns något som passar alla.

Evenemang skapar en attraktiv stad, bidrar till besöksnäringen och ger arbetstillfällen, men skapar också sammanhang och för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och bidrar till ökad kunskap och delaktighet. Allt till nytta och nöje för stockholmarna.

Staden arbetar för att underlätta för evenemangsarrangörer att hitta rätt via funktionen Evenemangslots.