Photo: Henrik Trygg
Photo: Henrik Trygg

Samverkan

Preamble :

Tillsammans med vår lokala och regionala besöksnäring arbetar Stockholm Business Region med ett antal olika aktiviteter och projekt. Läs mer om några av dessa här.