Photo: Henrik Trygg
Photo: Henrik Trygg

Tillsammans för Stockholm

Preamble :

Tillsammans för Stockholm

I tider med stora ansträngningar och svåra prövningar måste vi jobba tillsammans för att klara av att hålla Stockholm vid liv som besöksmål. Läs mer här om de aktiviteter och projekt som Visit Stockholm arbetar med just nu för en ansvarsfull utveckling ihop med vår lokala och regionala besöksnäring. Allt bygger på att hylla Stockholm som besöksmål och lyfta allt fantastiskt som finns att (åter)uppleva på ett ansvarsfullt sätt för alla besökare.