Photo: Henrik Trygg
Photo: Henrik Trygg

Samverkan

Preamble :

Tillsammans med vår lokala och regionala besöksnäring arbetar Visit Stockholm med ett antal olika aktiviteter och projekt. Läs mer om dessa här.