Konsert
Photo: Visit Stockholm

Creative Footprint

Preamble :

Creative Footprint för Stockholms nattliv

Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige om stadens nattlivsstrategi. Nästa steg i att utveckla Stockholms nattliv tillsammans med aktörerna är arbetet med Creative Footprint-rapporten. Den visar att Stockholm har de nödvändiga ingredienserna – nyckelaktörerna, kreativiteten, viljan till förändring, det världsledande engagemanget för hållbarhet och begåvade talanger – för att utveckla sin egen distinkta syn på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart nattliv och därmed bli en inspirationskälla för andra städer runt om i världen.

Rapporten dokumenterar resultaten av kvalitativ och kvantitativ forskning som genomförts under sommaren och hösten 2021. Creative Footprints karakteristiska analysmetodik bygger på över 5 000 datapunkter som rör Stockholms cirka 102 musik- och nattlivslokaler samt input från över 50 berörda parter som samlats in genom tre fokusgrupper och elva djupintervjuer.

Kulturentreprenörer och företagare verksamma i Stockholms nattliv utgör en betydande del av nattlivsekonomin vilket behöver synliggöras. Nattlivets företagare skapar utökade hyresintäkter för fastighetsägare och andra aktörer samt bidrar till aktivitet i staden över fler av dygnets timmar. Det gör Stockholm till en dynamisk stad även på natten vilket gör att möjliga kontaktvägar efter kontorstid bör utredas då nattlivsaktörerna ofta opererar annan tid på dygnet än kontorstid, att alkoholtillståndet numer är enklare att ansöka om digitalt är ett exempel på utveckling.

Läs mer och ladda ner dokumenten här:
- Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener
- Creative Footprint, rapporten på engelska
- Creative Footprint, rapporten på svenska


The Creative Footprint (CFP) is a sociocultural initiative that maps and indexes creative space to measure the impact of nightlife and cultural activity on cities. The methodology goes beyond economic impact, prioritizing original content, interdisciplinary connections, and cross-functional spaces for thriving local scenes. creative-footprint.org