Konsert
Photo: Visit Stockholm

Creative Footprint

Preamble :

Creative Footprint för Stockholms nattliv

Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige om stadens nattlivsstrategi. Nästa steg i att utveckla Stockholms nattliv tillsammans med aktörerna var arbetet med Creative Footprint-rapporten. Den visade att Stockholm har de nödvändiga ingredienserna – nyckelaktörerna, kreativiteten, viljan till förändring, det världsledande engagemanget för hållbarhet och begåvade talanger – för att utveckla sin egen distinkta syn på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart nattliv och därmed bli en inspirationskälla för andra städer runt om i världen.

Rapporten dokumenterade resultaten av kvalitativ och kvantitativ forskning som genomfördes under sommaren och hösten 2021. Creative Footprints karakteristiska analysmetodik byggde på över 5 000 datapunkter rörande Stockholms då 102 musik- och nattlivslokaler samt input från över 50 berörda parter som samlades in genom tre fokusgrupper och elva djupintervjuer.

Kulturentreprenörer och företagare verksamma i Stockholms nattliv utgör en betydande del av nattlivsekonomin vilket behöver synliggöras än mer. Nattlivets företagare skapar utökade hyresintäkter för fastighetsägare och andra aktörer samt bidrar till aktivitet i staden över fler av dygnets timmar.

Med stöd i både nattlivsstrategin och Creative Footprint-rapporten fortsätter staden att utveckla sitt arbete för att tillgodose nattlivsaktörers behov om ex vis digitala ansökningsprocesser och enklare vägar in vid etableringar och tillståndsprocesser.

Läs mer och ladda ner dokumenten här:
- Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener
- Creative Footprint, rapporten på engelska
- Creative Footprint, rapporten på svenska


The Creative Footprint (CFP) is a sociocultural initiative that maps and indexes creative space to measure the impact of nightlife and cultural activity on cities. The methodology goes beyond economic impact, prioritizing original content, interdisciplinary connections, and cross-functional spaces for thriving local scenes. creative-footprint.org