Photo: Ola Ericson
Photo: Ola Ericson

Kunskap och Fakta

Preamble :

Kunskap och Fakta

Här delar vi med oss om insikter, fakta, statistik och omvärldsspaningar som en grund för hur vi tillsammans kan fortsätta utveckla destinationen Stockholm.


Visit Stockholms Webbinarier och rapporter

Ta del av aktuella och relevanta rapporter eller titta på genomförda webbinarier och presentationer.

Inkvarteringsstatistik

Tillväxtverkets statistikportal med turismstatistik är öppen för alla och genom olika visualiseringar får du snabbt insikter om det senaste och utvecklingen över tid. Här redovisas gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Stockholm Visitor Insight

Stockholm Visitor Insight (tidigare kallat Stockholm Tourism Barometer) ger en överblick av den befintliga situationen och månatlig utveckling inom turismen i Stockholm baserat på olika indikatorer såsom registrerade övernattningar, flygpassagerare och fartygspassagerare, antalet besök på olika attraktioner m.m. i Stockholm.

Omvärldsspaningar

Här presenterar vi ett urval av rapporter och omvärldsspaningar kopplat till besöksnäringens återhämtning - hur det påverkar lokalt i Stockholm, Sverige och hela världens resande och besöksnäring.

Statistik om Stockholm

En introduktion av intressant fakta och statistik om Stockholm för våra internationella målgrupper, hittar du här www.stockholmbusinessregion.com/insights/

Nyhetsbrev / Nyheter

Alla Visit Stockholms nyhetsbrev kan du läsa här >
Andra nyheter, pressmeddelanden och om Stockholm i internationell press, hittar du i vårt pressrum

Kongress- & Möteskalender samt Evenemangskalender

Vi vet att våra kalendrar är viktiga planeringsverktyg för många av er och gör vårt bästa för att hålla dem uppdaterade. Kalendrarna hittar du här >