Photo: Ola Ericson
Photo: Ola Ericson

Kunskap och Fakta

Preamble :

Kunskap och Fakta

Med riktning framåt, grundat i insikter, erfarenheter och omvärldsspaningar. I många samtal med besöksnäringens aktörer både lokalt, nationellt och internationellt lär vi av varandras erfarenheter och talar om hur vi arbetar och ställer om under rådande förutsättningar. Här delar vi med oss om våra senaste insikter, fakta, statistik och omvärldsspaningar som en grund för hur vi tillsammans kan fortsätta utveckla destinationen Stockholm.Visit Stockholms Webbinarier och rapporter

Ta del av aktuella och relevanta rapporter eller titta på genomförda webbinarier och presentationer.

Fakta och Statistik

Här samlar vi rapporter om näringslivet och den ekonomiska utvecklingen i Stockholm samt statistik och rapporter om besöksnäringen i Stockholmsregionen. Läs och ladda ner våra rapporter

Våra senaste rapporter: 
Inkvarteringsstatistik för augusti 2021
Visit Stockholm - "Stockholms besöksnäring sommaren 2021"

Stockholm Tourism Barometer

Stockholm Tourism Barometer ger en överblick av den befintliga situationen och utvecklingen inom turismen i Stockholm baserat på olika indikatorer så som registrerade övernattningar, flygpassagerare och fartygspassagerare samt antalet besök på olika attraktioner i Stockholm.

Omvärldsspaningar

Här presenterar vi ett urval av rapporter och omvärldsspaningar kopplat till Covid-19 och besöksnäringens återhämtning - hur det påverkar lokalt i Stockholm, Sverige och hela världens resande och besöksnäring.

Kongress- & Möteskalender samt Evenemangskalender

Vi vet att våra kalendrar är viktiga planeringsverktyg för många av er och gör vårt bästa för att hålla dem uppdaterade.
Major Public Events 2021-2024, a selection of exhibitions, theatres & shows, and public events 
International Meetings, Fairs & Major Public Events for 2021 and beyond

Information gällande Covid-19

Visit Stockholm har sammanställt information och länkar för dig som företagare i besöksnäringen och som påverkas av COVID-19.