Kunskap och Fakta

Med riktning framåt, grundat i insikter, erfarenheter och omvärldsspaningar. I många samtal med besöksnäringens aktörer både lokalt, nationellt och internationellt lär vi av varandras erfarenheter och talar om hur vi arbetar och ställer om under rådande förutsättningar. Här delar vi med oss om våra senaste insikter, fakta, statistik och omvärldsspaningar som en grund för hur vi tillsammans kan fortsätta utveckla destinationen Stockholm.


 
Visit Stockholms Webinarier, Rapporter och Undersökningar

Ta del av aktuella och relevanta rapporter och undersökningar eller titta på genomförda webinars och presentationer här! 

Fakta och Statistik

Här samlar vi rapporter om näringslivet och den ekonomiska utvecklingen i Stockholm samt statistik och rapporter om besöksnäringen i Stockholmsregionen. Läs mer här.

Våra senaste rapporter: 
- Inkvarteringsstatistik juni-augusti 2020
- Inkvarteringsstatistik augusti 2020 >
- Inkvarteringsstatistik juli 2020 >
- Inkvarteringsstatistik juni 2020 >

Stockholm Tourism Barometer

Stockholm Tourism Barometer ger en överblick av den befintliga situationen och utvecklingen inom turismen i Stockholm baserat på olika indikatorer så som registrerade övernattningar, flygpassagerare och fartygspassagerare samt antalet besök på olika attraktioner i Stockholm. Läs mer här >

Omvärldsspaningar

Här presenterar vi ett urval av rapporter och omvärldsspaningar kopplat till Covid-19 och hur det påverkar lokalt i Stockholm, Sverige och hela världens resande och besöksnäring. Läs mer >

Kongress- & Möteskalender samt Evenemangskalender

Vi vet att våra kalendrar är viktiga planeringsverktyg för många av er och gör vårt bästa för att hålla dem uppdaterade.
International Meetings, Fairs & Major Public Events 2020-- >
Major Public Events 2020-2021 > 

Information gällande Covid-19

Visit Stockholm har sammanställt information och länkar för dig som företagare i besöksnäringen och som påverkas av COVID-19. Läs mer här >