Photo: Henrik Trygg
Photo: Henrik Trygg

Stockholm Visitor Insight

Preamble :

Stockholm Visitor Insight

Stockholm Visitor Insight (tidigare kallat Stockholm Tourism Barometer) projektleds av Stockholm Business Region, men systemet har egentligen sitt ursprung från Amsterdams destinationsbolag (amsterdam&partners). Stockholm är en av ett tiotal städer som nyttjar online-plattformen, som samlar data från diverse delar inom länets besöksnäring. Bakom inloggning finns en uppsjö av siffror och alla som är med och ger data får också tillgång till all data – det är fantastiskt att alla så generöst och transparant delar insikter med varandra.

Samlar besöksnäringsdata på ett och samma ställe

Det handlar om olika moduler som uppdateras månadsvis. Bland annat kan man ta reda på gästnätter per nationalitet, anläggningsbesök för länets museer, besök/kunder för olika attraktioner, flygplats- och hamnstatistik, skärgårdstrafik, kollektiva resor (SL) och mediabrus vad gäller Stockholm. Därtill flera redovisade moduler från Stockholm Business Region, så som antalet pressbesök, deltagardagar (internationella möten) och följare i sociala media. Månad efter månad kommer ny data. Så fort en kalendermånad är avslutad så har de inloggade möjlighet att registrera den föregående månadens värde, och så fort alla siffror är nedplitade så kan man se hur destinationen Stockholm totalt presterar för den aktuella månaden. Man får fram en stadssnitt och på det viset förstår man kvickt hur sitt eget museum/attraktion lirar mot övriga. Dels kan man direkt jämföra sin siffra mot en utvald aktör eller så kan man alltså jämföra sig mot genomsnittet. Om Stockholm totalt ökar 12% (snittet) så är ju helt plötsligt +5% inte så bra längre (man utvecklas ju då saktare än snittet i stan).

Analysera mera

Är man obotligt nyfiken så kan man också jämföra sig mot de andra deltagande städernas museer och attraktioner. En fiffig analysmodul i systemet gör det också enkelt att jämföra sig mot sig själv (över år), mot en utvald aktör, mot stadens snitt. I grund och botten bidrar systemet till att man som medverkande blir lite mer siffertokig (åtminstone sifferintresserad) och att man får en kvick uppdatering kring månaden som precis var. I Stockholm Visitor Insight finns historiska värden från 2016 och framåt och för den vetgiriga finns det ingen hejd på vilka insikter man kan skapa sig. När på året sover flest kineser över i Stockholm? Hur har kryssningspassagerare utvecklats över tid? Innebär minskad flygtrafik också färre amerikanska gästnätter? Har Kungliga slottet en sommar-peak vad gäller besök? Alla svar finns i Stockholm Visitor Insight.

Dessutom finns olika grupperingar som man kan göra. Exempelvis kan man dela upp olika museer i olika geografiska områden (kluster) eller skilja dem åt beroende på om de har entréavgift eller inte.

Koll på destinationen

Det är ju alla ”där ute” som gör ett fantastiskt jobb och sätter bilden av ett öppet och kreativt Stockholm. Stockholm har en bredd vad gäller museer och göromål, som alla skapar olika stockholmsminnen. Det är klurigt att ibland ha övergripande koll på hur hela destinationen utvecklas och vilka faktorer inom den mångfacetterade besöksnäringen som går i takt/otakt. Stockholm Visitor Insight spelar därför en viktig roll att skildra hur det går totalt för regionen vi älskar. Några destinationer i Europa sliter tidvis med ett för högt besökstryck medan andra städers besöksnäring får sig en törn när tillgängligheten reduceras. Genom att samla alla pusselbitar förstår man också helheten bättre, och därtill vilka samband som finns mellan olika spelare inom turismen.

Det enda som är konstant är förändring. Även Stockholm Visitor Insight förändras med tiden. Årligen vidareutvecklas möjligheterna för insiktsskapande under User Group Meetings, och under utveckling ligger just nu även en vädermodul. Även om en månad inrymmer flera väderlekar, så kan man ändå genom att logga månatliga nederbördsmängder eller soltimmar få ett hum om det var det var för slags sommar, som exempel.

Visitor Insight blir hela tiden större

Just nu deltar 36 museer i länet och 19 attraktioner är på plats, men varje månad tillkommer fler intresserade. Alla museer och attraktioner med stadiga besöksantal är välkomna. Ju fler som är med, desto bättre beskrivande blir ju också Stockholms-bilden (och stadssnittet). Det är inte bara själva systemet som växer utan även nyfikenhet för varandra. Visitor Insight möjliggör de olika deltagarna att förstå vilka som går relativt bättre eller sämre någon månad, och genom lämnade kommentarer till månadssiffran så kan man ”lära varandra” vad som drog publik. Det är fantastiskt för Stockholm att alla delar och vill göra varandra bättre – det skapar i slutändan en stark, sammanhållen och attraktiv destination.

Heja Stockholm!