Vinter i Stockholm
Photo: Fond & Fond

Stockholms DNA och positionering

Preamble :

Stockholms DNA

Alla städer har ett underliggande unikt DNA som sätter sin prägel på hur staden är formad, hur den fungerar och hur den känns. Ett DNA byggs under lång tid och skapas utifrån historia, kultur och traditioner. Det är någonting som vi tillsammans har skapat och står för på just den här platsen.

Men hur tolkar man ett DNA eller hur väljer man att tolka ett DNA? Och hur kan vi prata om Stockholms DNA? Som stöd i arbetet har det gjorts ett gediget insiktsarbete som bygger på intervjuer med stockholmare, internationella och svenska besökare, talanger, boende och investerare. Det vi har identifierat i Stockholms DNA och lyft fram är det som särskiljer oss från andra platser. Vi lever i en värld där värderingar och viljan att identifiera sig med platser och varumärken är stark. Stockholms DNA består av tre delar, som var och en står för någonting starkt, men tillsammans skapare det någonting ännu starkare. En unik kombination och helhet. Stockholms tre DNA delar:

Figur_Stockholms DNA

Visionary Vi är staden som vågar drömma om en bättre framtid. Den kreativa huvudstaden som hela tiden strävar framåt. Innovation har historiskt sett alltid varit en del av vårt DNA - från dagarna långt före Alfred Nobel. Innovativa drömmar möjliggörs av den säkerhet och frihet vi haft och har - inklusive friheten och möjligheten att kunna ta risker och att tänka utanför boxen.

Trustworthy Vi är staden som är byggd på transparenta institutioner och regelverk samt ett stödjande socialt system. Detta tillsammans med vår långa historia av demokrati och välfärd skapar en trygg atmosfär där vi kan ha tilltro till både samhället och varandra.

Free Vi är den jämlika staden som inte kompromissar med yttrandefrihet, religionsfrihet eller rätten att älska vem man vill. Detta skapar ett öppet klimat där vi uppmuntrar varandra att tänka fritt, att vara annorlunda och att stå upp mot orättvisor.

Vårt DNA är grunden för varumärket Stockholm och är sammantaget vår utgångspunkt för varumärkets riktning framåt. Vårt DNA guidar oss i hur vi kommunicerar och den röst vi gemensamt ska ha oavsett i vilket sammanhang vi presenterar oss själva eller vårt erbjudande och vilket Stockholm vi vill inspirera till.

Stockholm - the Capital of Scandinavia

Stockholm – The Capital of Scandinavia är ett gemensamt positioneringsbudskap i den internationella marknadsföringen och kommunikationen. Tillsammans med drygt 50 kommuner (Stockholm Business Alliance) och i andra partnersammanhang, marknadsförs hela stockholmsregionen under den gemensamma logotypen Stockholm – The Capital of Scandinavia. Positioneringsarbetet påbörjades 2005 och har sedan dess på ett enhetligt och konsekvent sätt bidragit till att öka kännedomen om Stockholm och regionen i världen.

Brand Platform SBR

Stockholms berättelse

Filmens manus hittar du här

Stockholm – The Open City

The Open City omfamnar Stockholms DNA och grundvärderingar och ger positionen liv. Det är hur Stockholm särskiljer sig jämfört med andra destinationer och besöksmål. Idén om ett öppet, välkomnande och inkluderande samhälle. Där allt är tillgängligt för alla.

The Open City är inte en tagline och behöver inte kommuniceras. Där det passar säger vi det verbalt och/eller skriftligen men det är vårt löfte till målgruppen och till oss själva. Konceptutveckling, kampanjarbete och vidare bevisföring ska svara upp till varumärkeslöftet.

Se exempel här:
Film - Stockholm - The Open City
Film - What makes Stockholm so special?
The Secret Formula of Stockholm

Passion points

De gemensamma strategiska fördelarna för Stockholm finner vi med utgångspunkt från passion points som stärker vår progressiva position och vårt DNA, och som skapar en önskan om att uppleva detta i Stockholm.

För att säkra relevans i vår kommunikation har vi identifierat följande områden som intresserar målgrupperna och där Stockholm kan leverera inspirerande kanalinnehåll, uppbackat av konkreta upplevelser och produkter som bevisar detta.
Kort sagt, där vi når målgrupperna utifrån deras intresseområden.

Stockholm Passion points