4000 x 2250 px_Events marathon_ph Anders Wiklund_TT.jpg

Evenemang

Preamble :

Omställning Stockholm - Evenemang


EUlogo_v_RGB_mindre_160 px br.jpg

Bakgrund

Evenemangsarrangörerna är mycket hårt drabbade av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Evenemangsnäringen inkluderar en stor mängd små- och medelstora företag. Alltifrån teatrar, konserter och turnéer till nöjesparker och idrottsevenemang. Dessutom påverkas ett stort antal underleverantörer som ofta är specialiserade mikro- och småföretag med unik expertis och kompetens inom sitt område, t.ex. musikproduktion eller ljud- och ljusuppsättningar. Systemet av underleverantörer har tagit mycket stor skada.

Evenemang sker i störst utsträckning i storstäderna och när de genomförs interagerar branschen med destinationen och det lokala näringslivet. Genom att fokusera på evenemang, hållbar destinationsutveckling samt ökad digitalisering och samverkan för innovation kan projektet nå ut och påverka ett stort antal aktörer, utöver de företag som är direkt inkluderade i projektet.

Evenemang är en viktig motor för storstädernas besöksnäring. Evenemangen stärker och samspelar med många delar av besöksnäringen, varför projektets insatser för att etablera nätverk och stärka samverkansförmågan inom aktörssystemet bedöms som angelägna. En kunskapshöjning och utveckling av nya affärsmodeller som genom projektet genereras i Stockholm är av nationellt intresse.

Denna del av projektet riktar sig mer specifikt till arrangörer av evenemang i Stockholm i syfte att stärka hela evenemangsnäringens ekosystem.

 • Insiktsarbete kring evenemangsarrangörernas behov kring data.
 • Insiktsarbete om kundresan ”köp av evenemang” och hur den har förändrats pga pandemin. Transformation av digitala upplevelser – hur kan man ta betalt/finansiera. Digital marknadsföring utifrån nya beteenden och målgrupper.
 • Stärka Business Intelligence/omvärldsbevakning, d v s förmåga att arbeta mer systematiskt med analyser och mätningar/datadrivet t ex kring omvärld, försäljning, publikströmningar.
 • Skapa en digital plattform – dela och tillgängliggöra data, kunskapsdelning – rapporter, statistik osv.
 • Skapa en fysisk plattform/samverkansarena för evenemangsarrangörer och besöksnäring. Tema-möten, olika forum, utbyta kunskap, hitta nya samarbeten.

Webinar - 16 november presenterades mer om delprojektet Omställning Stockholm Evenemang

Lyssna på webinariet här

Ta gärna del av de två stora undersökningar om Evenemang som har genomförts i år:

 • Rapport oktober 2020 - Evenemang 2020, så tänker svenskarna
  Göteborg & Co och Visit Stockholm har under hösten genomfört en stor undersökning kring människors uppfattning om en vår och sommar utan evenemang. Vi har även ställt frågor om hur man ser på Stockholm som evenemangsstad och inställningen till att åter besöka evenemang när restriktionerna lättar.
  Ladda ner rapporten här
  Lyssna på webinariet här

 • Rapport juni 2020 - Evenemang och sommarsemester 2020, så tänker stockholmarna
  Visit Stockholm och Stadsledningskontoret har tillsammans fördjupat sig i hur stockholmarna resonerar kring en stad utan evenemang och besökare. Men också passat på att höra om semesterplanerna. 
  Ladda ner rapporten här
  Lyssna på webinariet här

 

För mer information kontakta:

Patrik Tengwall, projektledare Omställning Stockholm – Evenemang
Tel 08-508 285 70
patrik.tengwall@stockholm.se