4000 x 2250 px_Events marathon_ph Anders Wiklund_TT.jpg
Photo: Anders Wiklund/TT

Evenemang

Preamble :

Omställning Stockholm - Evenemang

Denna del av projektet riktar sig mer specifikt till arrangörer av evenemang i Stockholm i syfte att stärka hela evenemangsnäringens ekosystem. Detta jobbar delprojektet med:

EUlogo_liten

  • Insiktsarbete kring evenemangsarrangörernas behov kring data.
  • Insiktsarbete om kundresan ”köp av evenemang” och hur den har förändrats pga pandemin.
  • Transformation av digitala upplevelser – hur kan man ta betalt/finansiera. Digital marknadsföring utifrån nya beteenden och målgrupper.
  • Stärka Business Intelligence/omvärldsbevakning, d v s förmåga att arbeta mer systematiskt med analyser och mätningar/datadrivet t ex kring omvärld, försäljning, publikströmningar.
  • Skapa en digital plattform – dela och tillgängliggöra data, kunskapsdelning – rapporter, statistik osv.
  • Skapa en fysisk plattform/samverkansarena för evenemangsarrangörer och besöksnäring. Tema-möten, olika forum, utbyta kunskap, hitta nya samarbeten.

Aktiviteter:

Under början av 2021 avslutades insiktsfasen vars resultat har inspirerat oss till de aktiviteter som genomförs i delprojektet. Nedan listas projektets aktiviteter. Ta gärna del av genomförda webbinarier i efterhand.

Hållbarhet vid Evenemang

Under våren 2022 genomförs en kompetensutvecklingsserie där målet är att deltagande företag ska stärka sin kompetens kring hållbarhetsfrågor vid evenemang och förstå hur man som arrangör kan agera för att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt. För frågor om denna aktivitet: omstallning@stockholm.se

Evenemangsforum

Kunskapsdelnings- och dialogforum har genomförts under sex tillfällen 2021 (och fortsätter under våren 2022). Evenemangsforum Stockholm är till för arrangörer av publika evenemang i Stockholm och de aktörer som finns i ekosystemet runt evenemangen. Formatet är enkelt med inspiration och kunskapsdelning från utvalda aktörer och därefter gruppvisa diskussioner med erfarenhetsutbyte. Slutligen summering i storgrupp och eventuella frågor. Se gärna dessa webbinarier i efterhand för inspiration om hur man kan jobba med omställning.


- Att jobba med beteendeinsikter och insiktsdriven kommunikation
(3 december 2021)
Se hela webbinariet här (54min)
Presentation Sustainable Punk (PDF)
Presentation The Social Few (PDF)

Inspireras av ämnena:
- Evenemangsbesökarens beteende
- Beteendeinsikter för att skapa bättre produkter och tjänster.
- Inkludera målgrupper som inte har svenska som modersmål i marknadskommunikation.
(med innehåll från bla Sustainable Punk och The Social Few)

- OS och Paralympics. Omställning till mer inkludering
(7 oktober 2021)
Se hela webbinariet här (1h 10min)
Kort version om inkludering (15min)

Inspireras av ämnena:
- Vad säger Stockholmarna om att gå på evenemang?
- Vad kan vi lära av hur OS i Tokyo genomfördes mitt under pandemi? Vad var bra/dåligt?
- Hur kan evenemangsarrangörer jobba mer inkluderande?
(med innehåll från bla SOK och Sv Paralympiska Förb.)

- Evenemangets betydelse för samhället
(18 juni 2021)
Se hela webbinariet här (46min)
Kort version här (23min)

Inspireras av ämnena:
- Utvecklingsfaser – hållbara evenemang ur ett destinationsperspektiv.
- Hur kan evenemang vara en positiv kraft för hållbar omställning i samhället?
- Case: Sthlm Bike. Som både är ett ”Cykelloppet för alla” samt en cykelskola. Hur skapar dessa två delar en hållbar helhet?

- Att använda podcast för att skapa nya affärsområden och intäktsmodeller
(4 juni 2021)
Se hela webbinariet här (45min)
Kort version här (12min)

Inspireras av ämnena:
- Att hitta nya affärsområden och nya intäktsmodeller genom omställning.
- Case: Blixten & Co använde poddar som underlag för att skapa liveföreställningar hitta och nya partners.

- Arenors omställning mot långsiktig hållbarhet
(21 maj 2021)
Se hela webbinariet här (50min)
Kort version här (16min)

Inspireras av ämnena:
- Att jobba med partnerskap och samarbeten med hållbarhet i fokus.
- Hur kan arenor stimulera och hjälpa arrangörer samt dela deras risker?
- Hur kan arenor jobba mer flexibelt med avtal, bokningar med mera?

- Omställning från live till hybridevenemang
(7 maj 2021)
Se hela webbinariet här (38min)
Kort version här (8min)

Inspireras av ämnena:
- Att äga sitt liveformat och själv sköta distribution av stream.
- Att ställa om internt från live till hybrid evenemang.
- Case: Hur Dreamhack kombinerar live med onlineformat.

Presentation av projektet och genomfört insiktsbete

- Insiktsarbeten, slutsatser och kommande aktiviteter
(Webbinarium 28 april 2021)
Lyssna på webbinariet här

- Presentation av delprojektet Omställning Stockholm Evenemang
(Webbinarium 16 november 2020)
Lyssna på webbinariet här

Två stora undersökningar genomfördes 2020:

- Evenemang 2020, så tänker svenskarna
(Rapport oktober 2020)
Göteborg & Co och Visit Stockholm har under hösten genomfört en stor undersökning kring människors uppfattning om en vår och sommar utan evenemang. Vi har även ställt frågor om hur man ser på Stockholm som evenemangsstad och inställningen till att åter besöka evenemang när restriktionerna lättar.
Ladda ner rapporten här
Lyssna på webbinariet här

- Evenemang och sommarsemester 2020, så tänker stockholmarna
(Rapport juni 2020)
Visit Stockholm och Stadsledningskontoret har tillsammans fördjupat sig i hur stockholmarna resonerar kring en stad utan evenemang och besökare. Men också passat på att höra om semesterplanerna för 2020. 
Ladda ner rapporten här
Lyssna på webbinariet här


Delprojektets process framåt

Bild Omställning Stockholm, Evenemang - Process

Bild_Omställning Evenemang_Aktiviteter framåt.png

Bakgrund

Evenemangsarrangörerna är mycket hårt drabbade av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Evenemangsnäringen inkluderar en stor mängd små- och medelstora företag. Alltifrån teatrar, konserter och turnéer till nöjesparker och idrottsevenemang. Dessutom påverkas ett stort antal underleverantörer som ofta är specialiserade mikro- och småföretag med unik expertis och kompetens inom sitt område, t.ex. musikproduktion eller ljud- och ljusuppsättningar. Systemet av underleverantörer har tagit mycket stor skada.

Evenemang sker i störst utsträckning i storstäderna och när de genomförs interagerar branschen med destinationen och det lokala näringslivet. Genom att fokusera på evenemang, hållbar destinationsutveckling samt ökad digitalisering och samverkan för innovation kan projektet nå ut och påverka ett stort antal aktörer, utöver de företag som är direkt inkluderade i projektet.

Evenemang är en viktig motor för storstädernas besöksnäring. Evenemangen stärker och samspelar med många delar av besöksnäringen, varför projektets insatser för att etablera nätverk och stärka samverkansförmågan inom aktörssystemet bedöms som angelägna. En kunskapshöjning och utveckling av nya affärsmodeller som genom projektet genereras i Stockholm är av nationellt intresse.

För mer information kontakta:

Patrik Tengwall, projektledare Omställning Stockholm – Evenemang
Tel 08-508 285 70
patrik.tengwall@stockholm.se