4000 x 2250 px_Events marathon_ph Anders Wiklund_TT.jpg

Evenemang

Preamble :

Omställning Stockholm - Evenemang

Denna del av projektet riktar sig mer specifikt till arrangörer av evenemang i Stockholm i syfte att stärka hela evenemangsnäringens ekosystem.

EUlogo_liten

  • Insiktsarbete kring evenemangsarrangörernas behov kring data.
  • Insiktsarbete om kundresan ”köp av evenemang” och hur den har förändrats pga pandemin.
  • Transformation av digitala upplevelser – hur kan man ta betalt/finansiera. Digital marknadsföring utifrån nya beteenden och målgrupper.
  • Stärka Business Intelligence/omvärldsbevakning, d v s förmåga att arbeta mer systematiskt med analyser och mätningar/datadrivet t ex kring omvärld, försäljning, publikströmningar.
  • Skapa en digital plattform – dela och tillgängliggöra data, kunskapsdelning – rapporter, statistik osv.
  • Skapa en fysisk plattform/samverkansarena för evenemangsarrangörer och besöksnäring. Tema-möten, olika forum, utbyta kunskap, hitta nya samarbeten.

Vad händer nu?

Vi har nu avslutat insiktsfasen vars resultat har inspirerat oss till de aktiviteter som nu planeras kopplat till delprojektet. Vi presenterar fortlöpande dessa aktiviteter här. För att få en överblick var i processen vi befinner oss, se bild nedan.

Bild Omställning Stockholm, Evenemang - Process

Aktiviteter:

Bild_Omställning Evenemang_Aktiviteter framåt.png

Kommande aktiviteter:

Evenemangsforum

Kunskapsdelnings- och dialogforum som har genomförts varannan fredag i maj och juni.
Evenemangsforum Stockholm är till för arrangörer av publika evenemang i Stockholm och de aktörer som finns i ekosystemet runt evenemangen. Formatet är enkelt med inspiration och kunskapsdelning från utvalda aktörer och därefter gruppvisa diskussioner med erfarenhetsutbyte. Slutligen summering i storgrupp och eventuella frågor.

- Nästa Evenemangsforum arrangeras den 7 oktober.

Genomförda aktiviteter:

Evenemangsforum

7 maj - Hur kan man navigera i det digitala landskapet Se film från detta tillfälle här
21 maj - Evenemangsarenan och dess omställning Se film från detta tillfälle här
4 juni - Tema Musik mm Se film från detta tillfälle här
18 juni - Evenemangets betydlese för samhället Se film från detta tillfälle här

Presentation av projektet och genomfört insiktsbete

Webbinarium - 28 april 2021
Insiktsarbeten, slutsatser och kommande aktiviteter presenterades.
Lyssna på webbinariet här

Webbinarium - 16 november 2020
Presentation av delprojektet Omställning Stockholm Evenemang
Lyssna på webbinariet här

Två stora undersökningar genomfördes 2020:

Rapport oktober 2020 - Evenemang 2020, så tänker svenskarna
Göteborg & Co och Visit Stockholm har under hösten genomfört en stor undersökning kring människors uppfattning om en vår och sommar utan evenemang. Vi har även ställt frågor om hur man ser på Stockholm som evenemangsstad och inställningen till att åter besöka evenemang när restriktionerna lättar.
Ladda ner rapporten här
Lyssna på webbinariet här

Rapport juni 2020 - Evenemang och sommarsemester 2020, så tänker stockholmarna
Visit Stockholm och Stadsledningskontoret har tillsammans fördjupat sig i hur stockholmarna resonerar kring en stad utan evenemang och besökare. Men också passat på att höra om semesterplanerna för 2020. 
Ladda ner rapporten här
Lyssna på webbinariet här

Bakgrund

Evenemangsarrangörerna är mycket hårt drabbade av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Evenemangsnäringen inkluderar en stor mängd små- och medelstora företag. Alltifrån teatrar, konserter och turnéer till nöjesparker och idrottsevenemang. Dessutom påverkas ett stort antal underleverantörer som ofta är specialiserade mikro- och småföretag med unik expertis och kompetens inom sitt område, t.ex. musikproduktion eller ljud- och ljusuppsättningar. Systemet av underleverantörer har tagit mycket stor skada.

Evenemang sker i störst utsträckning i storstäderna och när de genomförs interagerar branschen med destinationen och det lokala näringslivet. Genom att fokusera på evenemang, hållbar destinationsutveckling samt ökad digitalisering och samverkan för innovation kan projektet nå ut och påverka ett stort antal aktörer, utöver de företag som är direkt inkluderade i projektet.

Evenemang är en viktig motor för storstädernas besöksnäring. Evenemangen stärker och samspelar med många delar av besöksnäringen, varför projektets insatser för att etablera nätverk och stärka samverkansförmågan inom aktörssystemet bedöms som angelägna. En kunskapshöjning och utveckling av nya affärsmodeller som genom projektet genereras i Stockholm är av nationellt intresse.

För mer information kontakta:

Patrik Tengwall, projektledare Omställning Stockholm – Evenemang
Tel 08-508 285 70
patrik.tengwall@stockholm.se