Evening swim in Stockholm
Photo: Ulf Leide

Bakgrund, syfte och mål

Preamble :

Bakgrund, syfte och mål

Omställning Stockholm – digitalisering och affärsutveckling i besöksnäringen är ett projekt som beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomför insatser inom digital utveckling samt riktade insatser till evenemangsnäringen.

EUlogo_liten

Projektet ska bidra till att:

  • Öka förmågan hos företagen inom digital affärsutveckling och digital marknadsföring
  • Öka evenemangsnäringens förmåga till omställning genom stärkt ”business intelligence” och omvärldsanalyser
  • Ökad samverkan mellan företagen, både inom besöksnäringen i stort och inom evenemangsnäringen för att förbättra kunskapsspridning och för att hitta synergier

Bakgrund och syfte

Företagen inom besöksnäringen i Stockholms län är hårt drabbade av pandemins effekter. Rådande förbud, restriktioner och stängda gränser medför att marknaden blir starkt begränsad och företagen tappar stora delar av sin omsättning. Merparten av företagen är små med begränsade möjligheter att hantera längre bortfall av besökare eller kunder. Pandemin har skapat nya kundbeteenden och med det behov av anpassning inom besöksnäringen.

Projektet möjliggör att Visit Stockholm kan leda den strategiska utvecklingen, främja nya affärsmodeller, ge insikter om nya målgrupper och intäktsmodeller för företag i besöksnäringen med utgångspunkt i Corona-krisen. Projektet bidrar till stärkt samverkan mellan besöksnäringens aktörer och en hållbar framtid för besöksdestinationen Stockholm.

Projektperiod

Oktober 2020 – april 2023

Mål

Projektets övergripande mål
Företagen i besöksnäringen har stimulerat sin förmåga till omställning och utveckling samt ökat sin konkurrenskraft.

Projektmål
Vid projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring ökat sin förmåga att anpassa sig till framtida förutsättningar, som påskyndats av Coronakrisen, och därigenom nått en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

Delmål 1
Vid projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring som deltar i projektet ökat sin förmåga långsiktigt och hållbart inom digital affärsutveckling, digital marknadsföring samt har ökade möjligheter till samverkan.

Delmål 2
Vid projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring inom evenemang stärkt sin konkurrenskraft långsiktigt och hållbart genom samverkan och stärkt omvärldsbevakning.

Pressmeddelande och Tillväxtverket motivering

Läs pressmeddelande och Tillväxtverkets motivering 2020-10-20