Möte i Stockholm
Photo: Anna Hugosson
Categories: Kunskap och Fakta

Webbinarier och rapporter

Stor osäkerhet och tuffa förutsättningar för många i besöksnäringen gör det ännu viktigare att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för utveckling. Vi arrangerar olika typer av mötesplatser som ska fungera som en plattform för kunskapsdelning, inspiration och interaktion med och mellan alla aktörer i näringen. Här kan du ta del av kommande möten, tidigare inspelade möten och aktuella rapporter.

Genomförda webbinarier, rapporter och undersökningar hittar du i listan nedan!


De aktiviteter som är en del av projektet Omställning Stockholm – digitalisering och affärsutveckling i besöksnäringen, har beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (markerade med logga i listan nedan).

EUlogo_liten

0