Boats in front of Royal Palace
Photo: Henrik Trygg

Vilka är våra besökare

Preamble :

Det finns lika många idéer och förväntningar om Stockholm som det finns besökare! Självklart behöver vi vara tillmötesgående och ha goda Stockholmskunskaper för att ge bästa service till våra gäster men det finns också en del grundläggande fakta som kan vara bra att känna till om vår destination och våra besökare.

Varifrån kommer våra besökare?

Som värdar i Stockholm är vi vana att träffa människor från många olika länder. Men, varifrån kommer egentligen de flesta besökarna som reser till Stockholm och hur många är de? Under 2019, som var ett rekordår, och även så klart det sista hela året innan covid-19pandemin, registrerades 15,3 miljoner gästnätter i Stockholms Län. Det innebar att Stockholm var den 13:e mest besökta destinationen i Europa strax efter Hamburg. Under 2020 dök antalet gästnätter till 6,9 miljoner.

De flesta som reser till Stockholm kommer från övriga Sverige – Svenskar brukar stå för ungefär 2/3 av de uppmätta gästnätterna. Av de internationella gästerna kom under 2019 flest från Tyskland, USA och Storbritannien (samma tre nationer var i topp 2020).

Gästnätter i Stockholms län

Gästnätter i Stockholms län

Hur länge stannar gästerna?

”När kom du” och ”hur länge stannar du” är ofta bra frågor till en gäst – om vi t.ex. vill tipsa om en utflykt så behöver vi ju veta vad gästen hinner med! Svenska gäster som besökte Stockholm under 2019 stannade i genomsnitt 2,7 nätter. Hotellgäster stannar i genomsnitt nära två nätter – och som man kan se i tabellen nedan så stannar oftast utländska gäster något längre än svenskarna.

Antal nätter besökaren stannar

Antal nätter besökaren stannar 2015-2019, Stockholms Län

Hur kommer man till Stockholm?

Till Stockholm kan man komma på många olika sätt. Antalet trafikanter på Stockholms flygplatser växte med nästan 50% under 2010-talet och under 2019 var dessa 30.5 miljoner i antal. Under 2020 dök denna siffra såklart markant. Även kryssningar och färjor är väldigt viktiga för Stockholm. Under 2010-talet hade Stockholms hamnar runt 10 miljoner trafikanter varje år. Kommande och lämnande trafikanter från Finland är allra vanligast.

Varför besöker man Stockholm?

Traditionellt kan man dela upp besökare i affärsresenärer och privatresenärer. De flesta hotellrummen i Stockholm hyrs av affärsresenärer men skillnaden i antal mellan grupperna har minskat under den senaste 10-årsperioden. Utvecklingen är alltså att Stockholm får fler gäster som kommer för semester. Har ni på er arbetsplats märkt av denna utveckling? Har grupperna olika behov eller efterfrågar de samma saker?

Rooms sold at hotels by business and leisure visitors

Swedish Agency for Economic and Regional Growth/Statistics Sweden

Vad tänker besökarna om Stockholm?

Vad man förknippar Stockholm med varierar så klart var någonstans i världen man ställer frågan. Men när Visit Stockholm 2019 frågade om just detta på elva internationella marknader såg man att Stockholm uppfattas som ett tryggt och säkert resmål, att staden har intressanta kulturella sevärdheter och besöksmål och att vi är en gästvänlig stad. Självklart har bilden av Sverige och därmed även Stockholm ändrat under covid-19 pandemin. För att mer ingående följa den förflyttningen kan man läsa Svenska Institutets rapportering (si.se).

Som vi läste ovan är de svenska besökarna i Stockholm oftast många fler en de internationella. I undersökningen ”resa i Sverige” från 2020 får vi veta att det som svensken tycker är allra viktigast i en stad/plats är att ”Människorna i staden har ett trevligt bemötande”. Det var alltså det viktigaste av över 15 påståenden som mättes. Vad tycker då svenskarna om Stockholm och bemötandet här?

Jo, ca 54% tyckte att människor har ett trevligt bemötande. Här låg vi lite under genomsnittet som framkom utifrån övriga platser i Sverige som undersöktes (68%). Detta är alltså något där vi tillsammans kan bli ännu bättre. Ta en stund med en kollega och fundera på hur vi kan vara ännu bättre värdar för våra Sverigegäster – och vad som skiljer deras förväntningar från internationella gästers?

Evenemang är viktiga!

Stockholm är också en evenemangsstad med tydlig strategi kring att vilja attrahera hållbara evenemang som uppskattas av både invånare och besökare. Ett tips till dig som jobbar med gäster är att ha koll på vilka stora evenemang som är på gång i staden – då kan vi alla vara lite mer förberedda när gästerna kommer. När Visit Stockholm under hösten 2020 undersökte vilka evenemang som framförallt förknippas med Stockholm var Stockholm Marathon i klar ledning följt av kultur, fotboll och Pride.

Vad tycker Stockholmare om sin stad?

En bidragande förutsättning för gott värdskapet är att de som jobbar i en verksamhet är stolta över den. Samma gäller för hela destinationen Stockholm. När Stockholm stad under 2019 i sin s.k varumärkesmäting frågade Stockholmare om vilka egenskaper de tyckte stämmer in på Stockholm instämde flest med att Stockholm är: Vackert (92%), Trevligt att vistas i (80%) och En bra blandning av gammalt och nytt 77%. På frågan: Hur stolt är du att vara stockholmare? fick man nedan svar. Stockholmarna kan alltså sägas vara relativt stolta över sin stad. Vad i Stockholm är du stolt över?

Varumärkesmätning Stockholm stad 2019

Varumärkesmätning Stockholm stad, 2019

Vad tycker Stockholmarna om besökare?

Antalet besökare som kommer till Stockholm ökade markant under 2010- talet. Under rekordåret 2019 gjordes över 15000 fler övernattningar varje dag jämför med 2009 i Stockholms län. Vad tycker då Stockholmarna om besökare i staden mot bakgrund att de ökat så markant under de senaste tio åren? 2019 undersökte Visit Stockholm detta, och rapporterade att Stockholmarna förhåller sig positivt till besökare men dock något passiva. Sju av tio invånare tyckte att turismen i staden genererar mer positiva än negativa konsekvenser. Som syns i nedan bild var de flesta stolta att se turister i sin stad och de flesta tyckte att det är en bra idé att fortsätta attrahera turister till staden.

Resident sentiment index, TCI 2019

Resident Sentiment Index, TCI Research 2019

Vad tyckte då Stockholmarna att det kunde finnas för problem? Framförallt handlar det om trängsel, trafikproblem och nerskräpning. Här har vi som möter gästerna en möjlighet att upplysa och informera våra gäster och hjälpa till att minska dessa problem i staden. Hur kan vi göra det i vårt arbete på bästa sätt?

Vad består besöksnäringen av?

Totalt fanns i Sverige 126 000 sysselsatta inom turism 2019 och turism utgjorde 2,5% av Sveriges BNP (Tillväxtverket). (Detta kommer givetvis påverkas mycket av covid-19-pandemin.) Vad gör då besökarna med de pengar de spenderar i Sverige? År 2019 stod konsumtionen i handeln för 35%, följt av boende och inkvartering 22%. Transporter stod totalt för 19% av turismkonsumtionen.

Hur går det just nu?

Hur ser utvecklingen ut just nu för Stockholms besöksnäring? Här är några länkar som kan hjälpa dig i ditt arbete:

Stockholm Tourist Barometer
Besöksstatistik


Destinationen Stockholm - Vilka är våra besökare? - ladda ner pdf här