Nytt projekt ska positionera Stockholm som en hållbar mötesdestination

  • Photo: Henrik Trygg
    Photo: Henrik Trygg

2020-06-11

Stockholm har ett gott rykte och anses ligga i framkant kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Men det goda arbetet speglas inte alltid i internationella rankningar. Det vill Sustainable Meet Stockholm ändra på. Ett nytt samverkans- och marknadsföringsprojekt med målet att sätta Stockholm på kartan som den självklara destinationen för hållbara möten och events, där Visit Stockholm är med som strategisk partner.

Sustainable Meet Stockholm är ett nytt samverkans- marknadsföringsprojekt inom hållbara möten och event. Syftet är att samla besöksnäringen kring en gemensam kommunikation och plattform för att tillsammans lyfta och utveckla Stockholm som en hållbar mötesdestination på den internationella och nationella marknaden, och göra Stockholm till det självklara valet för hållbara möten. Tanken är att arbeta tillsammans för att bättre synliggöra hållbara alternativ för kunden och på så sätt stärka den egna affären.

– Efterfrågan från internationella MICE-arrangörer på hållbara möten ökar och vi ser alla ett stort värde av samverkan inom besöksnäringen för att stärka Stockholm som en hållbar mötesdestination och för att våra produkter ska bli mer synliga”, säger Carina Hiller, en av initiativtagarna till projektet.

Redan idag görs mycket, och Stockholm har en stark position kopplat till hållbarhet, men när kunden ska hitta rätt leverantörer för att göra ett hållbart möte blir det svårare.

Hållbarhet är en central fråga inom mötesbranschen och en viktig konkurrensfaktor. Dock tenderar hållbarhet att likställas med miljö, särskilt med tanke på klimatdebatten.

– Det är stort fokus på miljö och klimatfrågor i dag, och det med all rätt. Men lika viktigt som det är att arbeta med reducerad klimatpåverkan är det att ta ansvar för sociala och ekonomiska frågor, det vill säga att genom verksamheten bidra till ett rättvist, jämlikt och öppet samhälle och bidra till en bättre värld, lokalt som globalt, säger Hanna Anfelter, projektets hållbarhetsansvarige.

Projektet är ett privat initiativ och drivs av besöksnäringen med Visit Stockholm och Visit Sweden USA som strategiska partners.

Under första året ligger fokus på att visa upp partners produkter under en fam tour, bygga en digital plattform och ge utbildning inom hållbarhet. Coronakrisen har av förklarliga skäl gjort av vissa aktiviteter skjutits på till efter sommaren, men plattformen är färdig och lanserad, en manual med handfasta tips för ett hållbarhetsarbete framtagen, och famtouren är i dagsläget planerad till oktober 2020.

En viktig del är att alla i projektet vill få kunskap om hur de kan göra bättre, ta fram verktyg samt bli inspirerade och lära av varandra och omvärlden.

– Tillsammans med många kvalitativa partners är målet att genom långsiktig samverkan skapa en stark och hållbar mötesindustri, säger Christina Guggenberger, som tillsammans med Carina Hiller och Hanna Anfelter driver projektet.

Mer information och kontaktpersoner: sustainablemeetstockholm.com

Hanna Anfelter- sustainable tourism specialist +46 (0)70 4925747 hanna@sustainablemeetstockholm.com

Carina Hiller- meetings and events specialist +46 (0)70 7336769 carina@sustainablemeetstockholm.com

Christina Guggenberger - destination marketing specialist +46 (0)70 2696337 christina@sustainablemeetstockholm.com

 

Fler nyheter hittar du i vårt Pressrum