Vy mot Riddarholmen
Photo: Jeppe Wikström

Stockholms gästnätter slår rekord i sommar

2022-09-05

Nytt julirekord för Stockholms gästnätter. Totalt registrerades 1 787 000 gästnätter under juli månad i Stockholm län, vilket är den bästa julimånaden någonsin för huvudstadslänet.

Årets juli översteg prepandemiska juli 2019 med knappt två procent och visar på en stark återhämtning av antalet gästnätter. Prognosen för de kvarvarande månaderna byggt på bokning av hotellrum ligger på samma nivåer som 2019, vilket borde skapa bra förutsättningar för goda affärer i ett kortare perspektiv. Juli 2022 är även den näst bästa månaden någonsin vad gäller gästnätter i Stockholms län. Endast augusti 2019 har marginellt bättre siffror.

"Det är glädjande att sommaren har gått så bra när det gäller antalet gästnätter. Hotellbeläggningen är grundläggande för goda affärer i hela besöksnäringen men också för andra branscher och ger många positiva följdeffekter. Besöksnäringens- och upplevelseindustrins medarbetare har gjort ett enormt arbete och levererat en otrolig sommar trots utmaningar med personalbrist och skulder. Ett långsiktigt styrkebesked från näringens sida", säger Caroline Strand, VD på Visit Stockholm

Det är de inhemska besökarna som bidragit mest till sommarens höga beläggningssiffror. Tre av fem gästnätter i juli var svenska. Hittills under 2022 (januari-juli) har 7 986 000 gästnätter registrerats. Vilket innebär att det ännu saknas en bit till motsvarande period 2019. Detta på grund av en svag marknad under årets första kvartal.

Bokningsläge 1 sept
Benchmarking Alliance

Kontaktpersoner:

Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
070-5428571
tomas.andersson@stockholm.se

Fler nyheter hittar du i vårt pressrum >