Stockholm tappar flest turistbesök i sommar

2020-10-07

Pandemin har slagit hårt mot Stockholm i sommar. Stockholms län backar med 64 procent under sommaren. Det är mer än riket i sin helhet, som backar med 37 procent för sommarens månader. Stockholms drabbas också hårdare än Malmö (-44 procent) och Göteborg (-54 procent). Under årets första åtta månader har antalet gästnätter i Stockholms län minskat med 5,7 miljoner eller 54 procent. Stockholms stad har tappat 62 procent jämfört med 2019.

Mönstret är detsamma som tidigare under Covid-19 pandemin. Under juni-augusti minskar utländska besökare mest påtagligt (-87 procent), medan inhemska gästnätter sjönk något mindre med -47 procent. Även i riket som helhet minskar utländska övernattningar mest. I stort sett alla utländska målgrupper minskar mycket kraftigt.

- Stockholm är särskilt hårt drabbat av pandemin i sommar. Besöksnäringen har trots det öppnat upp med ansvar och kämpar hårt för att kunna erbjuda ett bra utbud med förutsättningar som finns. Tillsammans behöver vi nu fortsätta utveckla destinationen och inspirera till besök genom starka samarbeten och ansvarfullt agerande, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm.

För augusti summerades antalet gästnätter på Stockholms läns kommersiella boendeanläggningar till 686 993 övernattningar. Under augusti i fjol, som var ett rekordår, bokfördes nästan 1,8 miljoner övernattningar. Det innebär en nedgång i antal gästnätter i augusti med -62 procent för 2020. 

Inkvarteringsstatistk för sommaren 2020

Fler nyheter hittar du i vårt Pressrum