Fika_Parental leave
Photo: Victor Gårdsäter

Stockholm läns gästnätter halverade 2020

2021-02-04

Under 2020 registrerades 6 920 000 gästnätter i Stockholms län, vilket är en minskning med 55 procent jämfört med året innan. Tillbakagången i Stockholm är den i särklass största bland länen i Sverige. Samtidigt ökar den procentuella andelen av de nationella resenärerna jämfört med 2019.

Det är storstäder har drabbats hårdast när resandet nästintill har upphört i pandemins spår. I internationell jämförelse ligger Stockholm på genomsnittet bland Europas städer. Flera turisttäta städer längs Medelhavskusten har också drabbats hårt, medan mindre städer på kontinenten har klarat sig bättre.

Andelen nationella gästnätter i Stockholms län är däremot högre än 2019 (78 procent jämfört med 64 procent). Resultatet följer internationella tecken om ett ökat lokalt resande när av reserestriktioner ändrat resmöjligheterna internationellt. Bookings.com förutspår att denna trend kommer att bestå som en följd av ändrade beteenden orsakade av pandemin.

- I den mörka helhetsbilden är det glädjande att svenskarnas procentuella andel av övernattningar i Stockholm ökat under pandemin. Trenden med lokalt och nationellt resande är avgörande för att få igång besöksnäringen i Stockholm och det ger oss ett bra utgångsläge inför 2021. Vi välkomnar både kortväga och långväga besökare till huvudstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Besöksdestination Stockholm har under 2020 backat på flera områden. På helårsbasis gick antalet flygpassagerare tillbaka 75 procent och besök på olika attraktioner gick ned med 82 procent. Såväl antalet färje- och kryssningspassagerare som museibesök minskade med 67 procent. Det framgår ur Stockholm Tourism Barometer.

- Statistiken från förra året visar svart på vitt vad vi har att arbeta utifrån. Nu gäller det att ställa om och återstarta Stockholm för att stå redo när det är återigen är möjligt att resa, uppleva, bo och äta i vår stad, säger Caroline Strand VD Visit Stockholm.

Pandemin covid-19 lamslog hela världen redan under 2020 års första kvartal. Resandet upphörde och fick en enorm påverkan på besöksnäringen globalt. Sverige och Stockholm var inget undantag. Nedgången var knappt märkbar i februari, med undantag för några få långresemarknader. Därefter följde en kraftig nedgång under andra kvartalet för att sedan sakta öka något månad för månad. Pandemins andra våg och nya restriktioner under fjärde kvartalet avbröt uppgången, och under årets två sista månader avtog resandet kraftigt.

Källor: SCB/Tillväxtverket samt Stockholm Tourism Barometer och Bookings.com. Preliminära siffror för 2020.

Fler nyheter hittar du i vårt Pressrum