Isjakt i Stockholms skärgård
Photo: Jeppe Wikström

Covid-19

Stödåtgärder, restriktioner, råd och rekommendationer i samband med pandemin

Stödåtgärder och viktig information för arbetsgivare och företagare

Nytt 21 januari 2022
Under 2020 och 2021 har en rad åtgärder genomförts för att stötta näringslivet från stadens sida. Dessa åtgärder fortsätter under 2022 som lättnader för ett näringsliv och speciellt en besöksnäring under hårt tryck.

Läs mer på stadens sida om de olika stöd och åtgärder som staden erbjuder.

Nytt 23 december 2021
- Omställningsstödet och omsättningsstödet återinförs för december och januari.
- I kompletterande budgetproposition under januari kommer 120 mSEK tillföras kulturområdet för att kompensera för restriktionerna. Likaså för tillförs 80 mSEK till idrotten.
- Karenstid slopas för korttidsstödet.
- Skatteverket övertar handläggningen från 1/4 2022 (fr TVV). Stöd kan sökas retroaktivt from 1/12 2021.Stödåtgärder

Alla Stockholms företag påverkas mycket av den pågående covid-pandemin och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar. Regeringen, Region Stockholm och Stockholms stad har infört stödåtgärder för att hjälpa ditt företag i Stockholm. 

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera information om korttids­permittering. Läs mer här ->

Visita är en medlemsorganisation och hjälper företagare inom besöksnäringen. Visita öppnar för snabb möjlighet till medlemskap. På Visitas hemsida hittar du uppgifter som hjälper dig med frågor som rör korttidspermitteringar, hyres- och lokalfrågor och andra arbetsgivarfrågor i samband med coronavirusets påverkan. Läs mer här ->

Folkhälsomyndigheten
Information till verksamheter om covid-19Restriktioner, råd och rekommendationer

Nytt 1 april 2022
- Covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig meddelar Folkhälsomyndigheten.

- Från och med 1 april 2022 råder inte längre något inreseförbud till Sverige.

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.
  • Stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19 och undvik kontakter med andra.
  • Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika inomhusmiljöer där många samlas (gäller vuxna).
  • Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso- och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, mer om detta här.


Här kan du läsa mer

- Detta gäller just nu - aktuell sammanställning för dig som individ (Krisinformation.se)
- Aktuellt om covid-19 - korta notiser från myndigheter
- Sverige slopar inreseförbudet från alla länder
- Information till olika verksamheter med anledning av covid-19 (FHM)
- De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd togs bort den 9 februari (Krisinformation.se)
- Folkhälsomyndighetens övergripande "startsida" för information kring covid-19
- Vanliga frågor och svar (FHM)