COVID-19

Med anledning av covid-19 har resandet i världen i stort sett avstannat. Stora publika evenemang och möten ställs in eller skjuts på framtiden. Förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen har förändrats i grunden. Visit Stockholm rekommenderar att följa myndigheternas information om covid-19 och har till din hjälp samlat dessa länkar nedan.

Senast uppdaterad 2020-09-07

Folkhälsomyndigheten 
Vanliga frågor och svar. Läs mer här->  
Insatser vid nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Allmän krisinformation från svenska myndigheter hittar du här: https://www.krisinformation.se/

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Arbete med anledning av coronviruset. Läs mer här ->
Plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Regeringen
Plan inför nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

1177 för personlig sjukvårdsrådgivning. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset. Läs mer här ->

Stockholms stads arbete med coronakrisen. Läs mer här ->

Reseinformation från UD

- UD:s generella reseavrådan för alla länder hittar du info om här.

- UD:s Frågor och Svar om den generella reseavrådan hittar du här.

Viktig information för arbetsgivare och företagare

Alla Stockholms företag påverkas mycket av det nya coronaviruset och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar. Både Regeringen, Region Stockholm och Stockholms stad har infört nya stödåtgärder för att hjälpa ditt företag i Stockholm. 

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera information om korttids­permittering. Läs mer här ->

Visita är en medlemsorganisation och hjälper företagare inom besöksnäringen. Visita öppnar för snabb möjlighet till medlemskap. På Visitas hemsida hittar du uppgifter som hjälper dig med frågor som rör korttidspermitteringar, hyres- och lokalfrågor och andra arbetsgivarfrågor i samband med coronavirusets påverkan. Läs mer här ->

Minska covid-19-spridningen - råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare
MSB har samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som ger exempel på hur organisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder. Läs mer här ->