Ice yacht in Stockholm archipelago
Photo: Jeppe Wikström

Covid-19

Restriktioner, råd och rekommendationer samt stödåtgärder i samband med pandemin. Visit Stockholm har samlat viktig information och länkar nedan.

Senast uppdaterad 2021-09-29

Den 29 september 2021 inleds steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Det innebär bland annat att:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort.
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Läs mer:
Regeringens plan för avveckling av restriktioner
Krisinformation.se - Detta gäller just nu


Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

- gäller till 31 okt 2021

Det råder fortfarande ett inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES.

Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Mer information hittar du på:
Krisinformation.se - Detta gäller vid inresa i Sverige från utlandet

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19


Viktiga råd om hur du som privatperson kan hindra spridningen av covid-19:

  • Ta ansvar för att förhindra smittspridning
  • Skydda dig med vaccination
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom
  • Du som är ovaccinerad behöver fortsätta hålla avstånd
  • För den som reser in i Sverige från ett annat land gäller särskilda rekommendationer om testning. Du som är fullvaccinerad behöver inte testa dig. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen gäller t.o.m. 31 okt

Fler råd och utförlig information finns hos Folkhälsomyndigheten,
Nationella allmänna råd och rekommendationer


Viktig information för arbetsgivare och företagare


Alla Stockholms företag påverkas mycket av det nya coronaviruset och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar. Regeringen, Region Stockholm och Stockholms stad har infört stödåtgärder för att hjälpa ditt företag i Stockholm. 

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera information om korttids­permittering. Läs mer här ->

Visita är en medlemsorganisation och hjälper företagare inom besöksnäringen. Visita öppnar för snabb möjlighet till medlemskap. På Visitas hemsida hittar du uppgifter som hjälper dig med frågor som rör korttidspermitteringar, hyres- och lokalfrågor och andra arbetsgivarfrågor i samband med coronavirusets påverkan. Läs mer här ->

Minska covid-19-spridningen - råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare
MSB har samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som ger exempel på hur organisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder. Läs mer här ->

Folkhälsomyndigheten - information till verksamheter om covid-19 ->Information och rådgivning

Hjälp dem som verkligen behöver komma fram genom att främst söka svar på vanliga frågor på myndigheternas webbplatser:

Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor och svar
Krisinformation.se, Allmän krisinformation från svenska myndigheter
1177 vårdguiden, om covid-19, prov, vaccinationer mm

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.