COVID-19

Med anledning av covid-19 har resandet i världen i stort sett avstannat. Stora publika evenemang och möten ställs in eller skjuts på framtiden. Förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen har förändrats i grunden. Visit Stockholm rekommenderar att följa myndigheternas information om covid-19 och har till din hjälp samlat information och länkar nedan.

Senast uppdaterad 2021-03-03

Viktig information för arbetsgivare och företagare

Alla Stockholms företag påverkas mycket av det nya coronaviruset och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar. Både Regeringen, Region Stockholm och Stockholms stad har infört nya stödåtgärder för att hjälpa ditt företag i Stockholm. 

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera information om korttids­permittering. Läs mer här ->

Visita är en medlemsorganisation och hjälper företagare inom besöksnäringen. Visita öppnar för snabb möjlighet till medlemskap. På Visitas hemsida hittar du uppgifter som hjälper dig med frågor som rör korttidspermitteringar, hyres- och lokalfrågor och andra arbetsgivarfrågor i samband med coronavirusets påverkan. Läs mer här ->

Minska covid-19-spridningen - råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare
MSB har samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som ger exempel på hur organisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder. Läs mer här ->

Skärpta nationella råd

För närvarande gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Du som vistas i Stockholm och övriga Sverige är skyldig att:

 • Stanna hemma vid symptom på covid-19. 
 • Begränsa nya nära kontakter. Umgås bara med personer du normalt träffar och umgås helst utomhus. 
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser som butiker och köpcentrum om det är trångt. 
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. 
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan.
 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant.
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.
 • För närvarande får endast åtta personer dela vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid ett och samma tillfälle.

Ytterligare information om de skärpta nationella råden finns på krisinformation.se och Stockholms stads hemsida.

Skärpta restriktioner

Regeringen har infört en rad restriktioner.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20:00.
 • Antalet personer i butiker, köpcentrum och på gym begränsas. Maxantalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom att man handlar ensam, håller avståndet till andra (minst 2 meter), och i fall av trängsel använder munskydd
 • Antalet personer som får närvara i festlokaler och publika evenemang såsom biografvisningar, teaterföreställningar och konserter är begränsat till åtta.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet. Detta gäller till 22 mars.
 • Alla som kan ska arbeta hemma. Det gäller omedelbart.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omdelbart. Det gäller exempelvis badhus, idrottshallar och museer. 

Läs mer om de skärpta restriktionerna på krisinformation.se.

Tillfällig pandemilag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021. Läs mer om detta på krisinformation.se

Information och rådgivning

Det kan vara hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Hjälp dem som verkligen behöver komma fram genom att främst söka svar på vanliga frågor på myndigheternas webbplatser:

Folkhälsomyndigheten 
Vanliga frågor och svar. Läs mer här->  
Insatser vid nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Allmän krisinformation från svenska myndigheter hittar du här: https://www.krisinformation.se/
Sammanställning av restriktioner och förbud med anledning av coronaviruset hittar du här. 

1177 för personlig sjukvårdsrådgivning. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset. Läs mer här ->

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Arbete med anledning av coronviruset. Läs mer här ->
Plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Regeringen
Plan inför nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Reseinformation från UD

- UD:s generella reseavrådan för alla länder hittar du info om här.

- UD:s Frågor och Svar om den generella reseavrådan hittar du här.