COVID-19

Med anledning av covid-19 har resandet i världen i stort sett avstannat. Stora publika evenemang och möten ställs in eller skjuts på framtiden. Förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen har förändrats i grunden. Visit Stockholm rekommenderar att följa myndigheternas information om covid-19 och har till din hjälp samlat information och länkar nedan.

Senast uppdaterad 2021-07-01

Viktig information för arbetsgivare och företagare

Alla Stockholms företag påverkas mycket av det nya coronaviruset och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar. Både Regeringen, Region Stockholm och Stockholms stad har infört nya stödåtgärder för att hjälpa ditt företag i Stockholm. 

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera information om korttids­permittering. Läs mer här ->

Visita är en medlemsorganisation och hjälper företagare inom besöksnäringen. Visita öppnar för snabb möjlighet till medlemskap. På Visitas hemsida hittar du uppgifter som hjälper dig med frågor som rör korttidspermitteringar, hyres- och lokalfrågor och andra arbetsgivarfrågor i samband med coronavirusets påverkan. Läs mer här ->

Minska covid-19-spridningen - råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare
MSB har samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som ger exempel på hur organisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder. Läs mer här ->

Lagstadgade restriktioner och förbud

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: max 50 deltagare
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: max 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.)
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: max 600 deltagare
 • Utomhusarrangemang med sittplatser: max 3000 deltagare
 • Motionslopp: max 900 deltagare

Om en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning delar upp den lokal, det område eller utrymme där den hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra, gäller andra regler.

För mer information:
Folkhälsomyndighetens sammanställning.
Polisens webbplats

Kaféer, restauranger och barer

För närvarande är storleken på ett sällskap som får sitta vid samma bord begränsad till åtta personer. För utomhusserveringar finns ingen gräns. Restauranger får ha ordinarie öppettider.

Servering av mat och dryck ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk är endast tillåtet om det kan göras utan att det uppstår trängsel. Gästerna ska alltid äta maten sittandes vid ett bord. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.

Butiker och köpcentrum

Butiker måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter. Det måste finnas tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning och bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel.

Mer information hittar du på
Krisinformation.se - Detta gäller just nu
Tillsynsvägledning för verksamheter (FHM)
Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar
Information till arrangörer av evenemang och sammankomster

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel

 • Stanna hemma vid symptom
 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant.
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
 • Umgås helst utomhus och i mindre grupper
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta, undvik kollektivtrafik om möjligt

Länkar för fler råd och utförlig information:
Krisinformation.se - Dessa råd ska du följa
Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer

Om du är vaccinerad

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om de anpassade rekommendationerna för dig som är vaccinerad.
Vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Information och rådgivning

Det kan vara hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Hjälp dem som verkligen behöver komma fram genom att främst söka svar på vanliga frågor på myndigheternas webbplatser:

Folkhälsomyndigheten 
Vanliga frågor och svar. Läs mer här->  
Insatser vid nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Allmän krisinformation från svenska myndigheter hittar du här: https://www.krisinformation.se/
Sammanställning av restriktioner och förbud med anledning av coronaviruset hittar du här. 

1177 för personlig sjukvårdsrådgivning. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset. Läs mer här ->

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Arbete med anledning av coronviruset. Läs mer här ->
Plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->

Regeringen
Plan inför nya utbrott av covid-19. Läs mer här ->