DSC05818 - Öregrund - HighRes_High-res anne sofie eriksson.jpg

Stockholm Archipelago

Preamble :

Stockholm Archipelago är ett långsiktig regionalt samverkansprojekt med syfte att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård året runt med fokus på den utländska marknaden. Med anledning av Covid-pandemin har arbetet i nuläget styrts om till att främst bearbeta den svenska marknaden.

Tillsammans med Stockholms stad är skärgården den destination som de flesta svenskar har besökt och vill besöka. Stockholm Archipelago fokuserar sedan mars 2020 på att marknadsföra skärgården som en samlad destination även på den svenska marknaden. Vi kommer att göra insatser för att Stockholms skärgård ska vara top-of-mind inför svenskarnas val av semester och helgbesök. Vatten- och naturaktiviteter står i centrum när destinationen marknadsför sig för de som älskar att semestra i skön natur och som gärna köper paketerade upplevelser. Vi fortsätter även bearbetningen av den utländska marknaden för 2021-2023.

På gång just nu

Näringslivsträff "Insatser för att stärka besöksnäringen"

Stockholm Archipelago genomförde en Näringslivsträff den 17 maj. Syftet vara att uppdatera besöksnäringsföretagen i skärgården kring vilka insatser och projekt som är på gång just nu för besöksnäringen.

Ni kan ta del av program, samtliga presentationer med kontaktinformation till talarna här.
Nästa möte för besöksnäringen i SA kommer att vara i höst.

Fördjupat fokus på intressesegmentet ”Naturtriben”

SA kommer att arbeta ännu mer för att attrahera ”naturtriben” oavsett geografisk marknad. Under 2021 ska SA ta beslut på en digital strategi där val av digitala kanaler till intressesegmentet och val av plattform för SA ingår.

Här kan ni lyssna på projektledaren Marie Östblom som förklarar varför SA har valt att arbeta med ett intressesegment, lära känna ”naturtriben” lite mera och lära sig drivkrafterna för intressesegmentet.

Stockholm Archipelago går in i en ny projektperiod 2021-2023

Samverkansparterna i SA fortsätter att lyfta långsiktiga frågor som har betydelse för besöksnäringen i skärgården och fokuserar även under den nya projektperioden på hållbar produkt- och affärsutveckling i samverkan med näringen och binder ihop det lokala till en destination.

Stockholm Archipelago-dagen den 16 april

Under en förmiddag bjuder SA in näringen, tjänstemän/kvinnor och politiker för att ge korta insikter kring SA insatser.

En film från SA-dagen kommer inom kort att laddas upp här.

Skärgårdsbarometern

I samarbete med Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen utvecklar vi en statistikbank där det skall vara möjligt för alla att hämta besöksnäringsstatistik. Detta blir ett viktigt verktyg för att få en gemensam grund för destinationen Stockholms Skärgård. Skärgårdsstiftelsens områden, ca 14% av hela skärgården, är först ut att analyseras. Under 2021 och 2022 kommer hela skärgården att finnas i liknande analysmaterial.

Digital samordning av båtturer i skärgården

Arbetet som startades under 2020 fortsätter under 2021 med förhoppning om att fler företagare som kör passagerare ska ansluta sig. Marknadsföringen av appen måste ske tillsammans!

Under 2020

Satsning på digital samordning av båtturer i skärgården
Stockholm Archipelago tilldelas 150 000 kronor ur Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag för ett pilotprojekt som ska underlätta resor i skärgården. Pilotprojektet sjösätts under juli 2020.
Läs pressmeddelande från 9 juni här >

Marknadsföring av Stockholmarchipelago.se för svenska marknaden
Stockholmarchipelago.se marknadsförs i sommar dels med annonser i SvD, DI och Sverigemagasinet samt med sökmotorsoptimering för att svenskar ska hitta till hemsidan. Dessutom lyfts attraktiva saker att göra och uppleva via plattformen Destinero bl a på skärmar i Vaxholmsbolagets hus på Strömkajen och genom QR-kod på turistinformationerna.

Destinationsutveckling
Stockholm Archipelago som destination vill förstärka vattenaktiviteter tillsammans med näringen. Det gör vi bl a genom att skapa nätverk mellan alla kajak/paddelföretag, delta i nätverket ”ReTrout” som samlar fiskeguider och driver projektet som ska samla taxibåtar i skärgården. Vi planerar för minst en Kurbits Outdoor inför höst/vinter 2020/21.

Ny statistik tillsammans med Skärgårdsstiftelsen
Tillsammans i en arbetsgrupp bestående av Nynäshamn, Haninge, Visit Roslagen, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen Stockholm kommer skärgården att få ny statistik. Genom Telia Insight, som mäter antal mobiler som rör sig i området, kan mer exakta fakta om t ex hur många som besöker olika öar över dagen tas fram.

Samma verktyg för besöksnäringslivsutveckling i hela skärgården
Under våren 2020 har det tagits fram förslag på en gemensam verktygsväska med syfte att ge stöd och samma underlag till samtliga skärgårdskommuners näringslivsutveckling för besöksnäringen. För mer information kontakta marie.ostblom@stockholm.se

Stockholm Archipelago dagen flyttas till mars 2021
Varje år samlar vi näringen och offentliga representanter till ett seminarium som tar upp aktuella frågor och ger kunskap, inspiration och nätverk. 2020 års seminarium flyttas till mars 2021 pga av Covid-19.

Stockholm står värd för Forum för Naturturismföretagen i november 2021
Varje år arrangerar branschorganisationen Naturturismföretagen ett forum där Sveriges naturturismföretag samlas för att belysa angelägna ämnen. Stockholm Archipelago, Visit Stockholm och Region Stockholm kommer att stå värd för forumet som är flyttat till november 2021. https://naturturismforetagen.se/

Uppdatering med anledning av Covid19 

Viruset Covid-19 har påverkat hela världen och vi ser idag en krissituation som vi aldrig tidigare har upplevt. Våra tankar är med dem som drabbas men även till alla företagare som har det svårt just nu.

För mer information till företagare från respektive kommun inom projektet:
Stockholm StadNackaHaningeNynäshamn, VaxholmÖsteråkerNorrtäljeÖsthammar

Bakgrund Stockholm Archipelago

Stockholm Archipelago är en fortsättning på den samverkan som påbörjades 2012 och som mynnade ut i Skärgårdsstrategin i praktiken – destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 2012-2014 med visionen: att vara en hållbar året-runt destination i världsklass år 2030.

Stockholm Archipelago stärker besöksnäringen i Stockholm skärgård genom att:

  • Marknadsföra och inspirera till fler besök i skärgården mot utvalda utländska marknader genom traveltrade.
  • Destinationsutveckla skärgården tillsammans med Stockholm Archipelagos samarbetsparters.

Under 2020 kommer projektet att fokusera på några insatsområden som skapar en grund för nästa projektperiod 2021-2023:

  • Att Stockholm Archipelago är en naturturism destination med vattenlandskapet som utgångspunkt. Detta ställer krav på att skapa produkter för den naturintresserade målgruppen. Vi ska även fokusera på nya säsonger: under 2020 på hösten och senare på vinter.
  • Att samtliga samverkansparter i projektet är eniga om vad ”exportmogenhet” för SME är i syfte att få fler företag inom besöksnäringen i skärgården som vill och kan arbeta mot en internationell marknad. Vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen och större omsättning. Företagen ska även kunna växa hållbart i samklang med destinationen. Stockholm Archipelagos verktygsväska kommer att arbetas fram under 2020 och ska vara en del av kommunernas arbete för besöksnäringsföretagen under nästa projektperiod 2021 – 2023
  • Att Stockholm Archipealgo ska bidra till en samhällsutveckling i skärgården genom att arbeta med destinationsutveckling av skärgården mot den utländska marknaden. Detta gör vi bland annat genom att vara en del av andra projekt vars syfte är att utveckla och bevara skärgården samt att kroka arm med Visit Stockholm och med Visit Sweden.

Samarbetsparterna i Stockholm Archipelago är:

- Östhammar kommun
- Norrtälje kommun
- Österåker kommun
- Vaxholms stad
- Nacka kommun
- Värmdö kommun
- Haninge kommun
- Nynäshamn kommun
- Stockholms stad/ Visit Stockholm
- Region Stockholm
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Skärgårdsstiftelsen i Stockholm län

Stockholm Archipelagos hemsida: www.stockholmarchipelago.se
Stockholm Archipelago för Int.Travel trade: professionals.visitstockholm.com

För mer information kontakta:

Marie Östblom, projektledare

Telefon: 08-508 285 80
Mobiltelefon: 076-122 85 80
marie.ostblom@stockholm.se