4000 x 2250 Grinda_Helén Pe_2.jpg

Regionalt projekt

Preamble :

Regionalt projekt för att stärka besöksnäringen

Vi satsar extra för att lyfta hela Stockholmsregionens besöksnäring nu och för framtiden. Läs mer om hur vi arbetar för att hylla Stockholm samt inspirera de inhemska besökarna att (åter)upptäcka hela regionens utbud med ansvar och glädje.

Bakgrund

Visit Stockholm tilldelades under våren 2020 en miljon kronor ur Region Stockholms hållbarhets- och skärgårdsanslag för att stärka marknadsföringsinsatser för nationell bearbetning med anledning av Covid-19-pandemin. Visit Stockholm gick in med samma belopp i projektet. Under sommaren genomfördes bl.a. en hemesterkampanj med fokus på att få Stockholmare och nationella besökare att (åter)upptäcka regionens rika utbud. I höst fortsätter satsningen men nu med fokus på produktutveckling, se mer information nedan.

Projektet ska bland annat:

  • På kort sikt skapa förutsättningar och stimulera besöksnäringen i regionen med konkreta bokningar och affärer.
  • På längre sikt skapa en större kunskap om Stockholmsregionens rika utbud inom nämnda segment hos den nationella målgruppen samt en vilja att återkommande ta del av detta, för att på så vis bidra till en hållbar destinationsutveckling av Stockholmsregionen.

Ambitionen är att kraftsamla och marknadsföra besöksanledningar inom segmenten ”Bo”, ”Äta” och ”Göra” gentemot både boende inom Stockholmsregionen och besökare från övriga landet, för att stimulera besöksnäringen i regionen med konkreta bokningar och affärer. Extra fokus kommer att ligga på de målgrupper som har natur-, kultur- och måltidsupplevelser samt familjeaktiviteter som främsta drivkrafter.

Produktutveckling

En del i den regionala satsningen är att tillsammans med näringslivet utveckla produkter för en ny målgrupp nationellt, de som i tidigare fall vanligen har semestrat utomlands, för att skapa ökad lönsamhet för företagen.

Under september 2020 har två grupper med mindre företag inom Stockholmsregionens besöksnäring genomgått det onlinebaserade utvecklingsprogrammet ”Kurbits omställning” för att få verktyg och inspiration att ställa om och utveckla sina verksamheter. Insikterna från Kurbitsprogrammet delades under ett kostnadsfritt webinar som genomfördes i början av december. Här kan du se webinariet i sin helhet eller i en nedkortad version.

Mer information om Kurbits omställningsprogram, som är utvecklat specifikt för företag inom turist- och besöksnäringen hittar du här.

Kampanj <3 Stockholm i sommar

Mellan v. 25-35 2020 kunde man se delar av satsningen i kampanjen ”<3 Stockholm i sommar” i form av bl.a. helsidesannonser i dagspress och i sociala medier. Allt med fokus på att hylla Stockholm som besöksmål och lyfta allt fantastiskt som finns att uppleva på ett ansvarsfullt sätt.

Kampanjmaterialet innehåller dels taktiska budskap med konkreta besöksanledningar och dels övergripande budskap med citat från kända låttexter med anknytning till platser och upplevelser i Stockholm. För att ytterligare inspirera att (åter)upptäcka Stockholmsregionen finns även en spellista på Spotify där vi tipsar om somriga låtar på samma tema. Spellistan hittar du här
Och själva kampanjsidan här.

Kollage_regional kampanj

Om du som aktör inom Stockholmsregionens besöksnäring vill nyttja kommunikationskonceptet och ta det vidare med egna budskap finns här en guide om hur du ska gå tillväga.

Mer kommunikation

För att skapa kraft och sammanhållen kommunikation har Visit Stockholm parallellt med denna satsning även skapat flera initiativ för att inspirera stockholmare och besökare:

<3 Stockholm - som är en plats på visitstockholm.com där vi lyfter olika initiativ, kreativa samarbeten och innovativa sätt att uppleva Stockholm samt hålla staden levande.

Chatboten Erik – en digital personlig guide som ger besökaren tips och inspiration till Sommarstockholm.

Samarbetspartners

Det regionala besöksnäringsprojektet finansieras med stöd från Region Stockholm. Läs mer här 

För mer information kontakta

Jonas Alvin, projektledare Visit Stockholm

Tel 08-508 285 32
jonas.alvin@stockholm.se