Stockholms Kina Projekt

Den kinesiska marknaden kommer att spela en stor roll för Europas besöksnäring framöver. 2015 reste 120 miljoner kineser utomlands. Idag har 8,7 % av den kinesiska befolkningen pass och 2020 beräknas denna siffra fördubblas. Stockholm har 36 % av marknadsandelen av kinesiska besökare i Sverige. Stockholm välkomnade 2018, 149 123 kommersiella kinesiska övernattningar.

Kineser kommer, i allt större utsträckning, att resa som individuella resenärer (FIT) vilket är ett förändrat målgruppsbeteende utifrån det traditionella gruppresandet. Det digitala landskapet i Kina förändras i snabb takt och ställer krav både vad gäller förståelse för beteende och val av kanaler och plattformar.

Tillsammans med besöksnäringen har Visit Stockholm sett potentialen i den kinesiska marknaden och identifierat insatsområden för att ta tillvara på den. Av den anledningen fattades beslut om att inleda ett samverkansprojekt som sträcker sig över perioden 2018 – 2020 med målsättningen att öka kännedomen om Stockholm i Kina, öka den kinesiska turismomsättningen samt stödja arbetet för bättre tillgänglighet mellan Stockholm och Kina. Samverkansprojektet arbetar inom tre huvudsakliga insatsområden:

  • Öka kännedomen om Stockholm i Kina
  • Förenkla köpet av Stockholm genom distributionsledet
  • Bidra till att Stockholm ger en förbättrad helhetsupplevelse för kinesiska besökare

 

Deltagare i projektet:

  • Visit Stockholm
  • Pandox
  • Scandic Hotels
  • Nordic Choice Hotels Sweden
  • Elite Hotels of Sweden
  • Radisson Hotel Group
  • Swedavia 

 

Christian Bergström

Marketing Manager

Telefon: +46 (0)8-508 285 57

Mobiltelefon: +46 (0)73-068 85 57