Stockholm Archipelago

Stockholm Archipelago är ett långsiktig regionalt samverkansprojekt med syfte att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård året runt med fokus på den utländska marknaden.

Stockholm Archipelago är en fortsättning på den samverkan som påbörjades 2012 och som mynnade ut i Skärgårdsstrategin i praktiken – destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 2012-2014 med visionen: att vara en hållbar året-runt destination i världsklass år 2030.

Stockholm Archipelago stärker besöksnäringen i Stockholm skärgård genom att:

  • Marknadsföra och inspirera till fler besök i skärgården mot utvalda utländska marknader genom traveltrade.
  • Destinationsutveckla skärgården tillsammans med Stockholm Archipelagos samarbetsparters.

Under 2020 kommer projektet att fokusera på några insatsområden som skapar en grund för nästa projektperiod 2021-2023:

  • Att Stockholm Archipelago är en naturturism destination med vattenlandskapet som utgångspunkt. Detta ställer krav på att skapa produkter för den naturintresserade målgruppen. Vi ska även fokusera på nya säsonger: under 2020 på hösten och senare på vinter.
  • Att samtliga samverkansparter i projektet är eniga om vad ”exportmogenhet” för SME är i syfte att få fler företag inom besöksnäringen i skärgården som vill och kan arbeta mot en internationell marknad. Vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen och större omsättning. Företagen ska även kunna växa hållbart i samklang med destinationen. Stockholm Archipelagos verktygsväska kommer att arbetas fram under 2020 och ska vara en del av kommunernas arbete för besöksnäringsföretagen under nästa projektperiod 2021 – 2023
  • Att Stockholm Archipealgo ska bidra till en samhällsutveckling i skärgården genom att arbeta med destinationsutveckling av skärgården mot den utländska marknaden. Detta gör vi bland annat genom att vara en del av andra projekt vars syfte är att utveckla och bevara skärgården samt att kroka arm med Visit Stockholm och med Visit Sweden.

Samarbetsparterna i Stockholm Archipelago är:

- Östhammar kommun
- Norrtälje kommun
- Österåker kommun
- Vaxholms stad
- Nacka kommun
- Värmdö kommun
- Haninge kommun
- Nynäshamn kommun
- Stockholms stad/ Visit Stockholm
- Region Stockholm
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Skärgårdsstiftelsen i Stockholm län

 

Stockholm Archipelago för Travel trade

Marie Östblom

Project Manager

Telefon: 08-508 285 80

Mobiltelefon: 076-122 85 80