Tillsammans för Stockholm.

2020-04-24 | 14:33

Idag lanserar Visit Stockholm <3 Stockholm. En sajt i sajten om alla de fantastiska initiativ som görs runt om i staden. Fortsätt uppleva Stockholm. Men följ restriktioner.

Coronaviruset gör sitt bästa för att stänga ner vår stad, men under ytan sjuder det av mänsklig motståndskraft. Vi stockholmare fortsätter att stå för öppenhet och framtidstro. Vi fortsätter att uppleva och umgås, om än i nya kreativa former.

Vi har skapat en plats på vår sajt där vi har möjlighet att lyfta alla fantastiska initiativ, kreativa samarbeten och innovativa sätt att uppleva vårt Stockholm.

För att öka stockholmarnas engagemang och agera lokalt i närtid har vi ställt om till att driva kommunikation lokalt mot stockholmarna. Lika viktigt är att stockholmarna i framtiden kan vara ambassadörer för att, när läge är, inspirera släkt och vänner att resa till Stockholm. Kontakta gärna vår redaktion om du har tips på andra initiativ eller om vi kan hjälpa till på andra sätt. red@visitstockholm.com

Tillsammans håller vi Stockholm levande.