4000 x 2250_AnnaHugosson_VisitStockholm_möten_7.jpg

Webinarier, rapporter och undersökningar

Preamble :

Webinarier, rapporter och undersökningar

Stor osäkerhet, fortsatt smittspridning och tuffa förutsättningar för många i besöksnäringen gör det ännu viktigare att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för utveckling. Vi fortsätter att arrangera ett antal mötesplatser – digitalt och hybrid/live när det går igen – som ska fungera som en plattform för kunskapsdelning, inspiration och interaktion / nätverkande / platssamverkan med och mellan alla aktörer i näringen. Här kan du ta del av kommande möten, tidigare inspelade möten, nya rapporter, goda exempel och ny fakta löpande.


Kommande webinar:

 • Vi återkommer snart med ny information...

Ta del av genomförda webinarier, rapporter och undersökningar här! 

 • Nulägesanalys av pandemiåret 2020
  Sweco har på uppdrag av Visit Stockholm tagit fram en nulägesbeskrivning, som fastställer hur pandemiåret 2020 gick. Delar av den redovisades redan i slutet av januari under Visit Stockholms webinar, men nu är alltså rapporten komplett och publicerad. Rapporten innehåller beskrivande statistik för besöksdestinationen Stockholm. Utöver data för logi, transport och museibesök så finns också information om varsel, korttidspermitteringar och konkurser i sammanställningen. Läs analysen här
 • Webinar 21 januari
  - Avstamp 2021, det nya nuläget och framtidsbedömningar
  2021 inleder vi med att presentera en färsk nulägesbeskrivning med fakta om besöksdestinationen Stockholm och tala med inbjudna gäster om framtidsbedömningar. Lyssna på webinariet här

EUlogo_minst.jpg

EUlogo_minst.jpg
 • Webinar 16 november  
  - Stockholmslöftet, Stockholmsjul och Omställning Stockholm - Evenemang.
  Tillsammans med gäster fokuserar Visit Stockholm på platsens attraktion, upplevelser och värdskapet mot bakgrund av den tuffa tid vi lever i.
  Lyssna på webinariet här
  Läs mer om om Stockholmslöftet
  Anmäl intresse till Stockholmsjul
  Mer information om Omställning Stockholm
 • Webinar 20 oktober - Utvecklingen av destinationen Stockholm
  Hur utvecklar vi destinationen Stockholm tillsammans med riktning framåt, grundat i insikter, erfarenheter och omvärldsspaningar.
  Lyssna på webinariet här
 • Presentation 20 oktober - Besöksnäringen under Corona-hösten 
  Under mötet presenterade Magnus Hessbo, projektledare Analys & Omvärld, siffor och statistik på hur det gått för Stockholms besöksnäring under Corona-hösten. 
  Ladda ner presentationen här
 • Rapport oktober 2020 - Evenemang 2020, så tänker svenskarna
  Göteborg & Co och Visit Stockholm har under hösten genomfört en stor undersökning kring människors uppfattning om en vår och sommar utan evenemang. Vi har även ställt frågor om hur man ser på Stockholm som evenemangsstad och inställningen till att åter besöka evenemang när restriktionerna lättar.
  Ladda ner rapporten här
  Lyssna på webinariet här
 • Rapport juni 2020 - Evenemang och sommarsemester 2020, så tänker stockholmarna
  Visit Stockholm och Stadsledningskontoret har tillsammans fördjupat sig i hur stockholmarna resonerar kring en stad utan evenemang och besökare. Men också passat på att höra om semesterplanerna. 
  Ladda ner rapporten här
  Lyssna på webinariet här

Ovan webinarier markerade med EU-logga är en del av projektet Omställning Stockholm – digitalisering och affärsutveckling i besöksnäringen som beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EUlogo_liten