Stockholm subway art
Photo: Visit Stockholm

Omvärldsspaningar

Här presenterar vi ett urval av rapporter och omvärldsspaningar kopplat till besöksnäringens återhämtning - hur det påverkar lokalt i Stockholm, Sverige och hela världens resande och besöksnäring.

Senaste nytt


Tillväxtverket:
Senaste inkvarteringsstatistiken redovisas numera i Tillväxtverkets statistikportal.

Statistikmyndigheten SCB
- Stark återhämtning för restauranger 2021, mars 2022

Annordia:
- Hotel Market Update mars 2022
- Travel Recovery Tracker, mars 2022
- Hotellmarknadens Konjunkturbarometer, februari 2022

Svenska Institutet:
Sverige fortsätter att ligga stabilt i topp tio i Nations Brand Index som rankar nationsvarumärken. Läs 2021 års rapport om Bilden av Sverige utomlands 2021, feb 2022

Visit Sweden:
- Vad googlar de internationella resenärerna på?
- Hur tänker svenska resenärer om sitt resande nu?, jan 2022

Buzzter:
Pandemin har flyttat beteenden och konsumentens attityder har förändrats. Tio spännande trender kommer att prägla år 2022, menar trendsajten. Läs mer i den nyligen släppta rapporten "2022 i backspegeln".

Lokalt & Nationellt

Hotellmarknaden

Inkvarteringsstatistik
Tillväxtverkets statistikportal redovisas gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige

SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations,
Dec, 2021
För fjärde året i rad har destinationsnätverket SNDMO genomfört undersökningen Resa i Sverige. Du kan läsa hela undersökningen här (klicka på knappen Rapporter & Undersökningar).

Annordia - Viktig och aktuell statistisk information om den svenska och nordiska hotellmarknaden
Alla Annordias rapporter hittar du här.

Inkvarteringsstatistik för sommaren 2021
Under tre sommarmånader 2021 gjordes drygt 3,1 miljoner övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det är en rejäl uppgång (+69 %) jämfört med sommaren 2020 – en sommar präglad av restriktioner i Covid-19 pandemins spår. Samtidigt är det långt ifrån de drygt 5 miljoner gästnätter som noterades sommaren 2019.
Läs hela rapporten här.
Motsvarande rapport för sommaren 2020

Benchmarking Alliance
Hotellmarknad Sverige – Aug 2020: Viss kvarstående sommareffekt men ökad nedgång för landet som helhet.

Övrigt

Stockholm Tourism Barometer
Följ hur Stockholms museer, attraktioner och trafik utvecklas månad för månad i Stockholm Tourism Barometer.
Sedan augusti 2021 kan du också jämföra 2021 års utveckling med andra jämförelseår, t.ex. senaste ”normalåret” 2019. Nyhet är också antalet ankommande tåg till Stockholm Central.

Visit Sweden
Ta del av Visit Swedens kunskapsbank med löpande omvärldsbevakning och få mer kunskap om Sveriges bästa resenärer, målgruppen Den globala resenären.

Sverigebilden i utlandet under coronapandemin
I veckovisa rapporter redovisar Svenska Institutet vad som sägs om Sverige och covid-19, på 12 språk i redaktionella och sociala medier. Läs mer här.

”En perfekt plats”, Besöksnärings Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådets forskningsrapport och webinar 
Hur kommer framtidens platser där handel och besöksnäring möts att se ut? Hur blir stadskärnor och arbetsgivare mer attraktiva? Kan digitala tjänster på platser förstärka kundupplevelser och vilken roll spelar handel och besöksnäring för den lilla stadens attraktivitet?
Se webbinarium med presentation av rapporten här
Ladda ner rapporten ”En perfekt plats” här

Kairos Future
Ta del av många intressanta nyheter via "What's NXT"

Turism och besöksnäring efter coronapandemin - en nuläges och scenarioanalys
Tillväxtverkets rapport bidrar till ökad kunskap om hur vår näring har drabbats under coronakrisen och inkluderar också en framåtriktad analys av möjliga utvecklingsscenarier som pekar på vad som krävs om svensk turism fortsatt ska kunna ligga i framkant.

Visita
Här presenteras löpande information om Visitas arbete under Coronakrisen, samt aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Stockholms Handelskammare
Här kan du läsa Handelskammarens pressnyheter – många av dem relaterade till besöksnäringen i samband med covid-19.

Konjunkturinstitutet
Håll dig uppdaterad om Konjunkturinstitutets extramätningar kopplat till Covid-19 samt extern statistik som indikatorer för ekonomins utveckling.

Buzzter
Trender och spaningar via Sveriges största trendsajt. Läs mer här.

Stockholms stad
Övergripande lägesbild med anledning av covid-19, per oktober 2021.

Podd-tips!
Du vet väl om att du kan följa hur Stockholm utvecklas och växer? Det finns en hel serie med poddar där experter från staden intervjuas och delar med sig kring bl.a. hur staden ska hänga samman och vara klimatsmart, men också om hur man ska ta sig fram, hur idrott och kulturen kommer i fokus och vilken roll arkitekturen ska ha i staden. Avsnitten varar mellan 30 och 40 minuter – trevlig lyssning! https://vaxer.stockholm/podd

Branschpress

Svensk branschpress för löpande nyheter inom besöksnäringen
Besöksliv
TurismNytt
TravelNews
Meetings International
EventEffect

Internationellt

Eurocontrol
- Rapport om hur pandemin påverkar internationellt flygande, "Covid 19 impact on European aviation” (juni 2021)

YouGov
- En rapport om vägen tillbaka till det normala, "International Travel and Tourism Report 2021 - the road back to normality” (maj 2021).

Eurostat
- Europeisk statistik om "short term rentals”:

Handelsfakta
- Data om shopping och handel

IATA
- Reviderad prognos om flygmarknaden (maj 2021)

European Cities Marketing, ECM
- Konferens ”Meet – Share – Grow” 17-19 mars 2021, sammanfattning av insikter

European Travel Commission, ETC
- European Tourism 2020 – insights, publications and reports. 

United Nations, UN
- Launch of Policy Brief on COVID-19 and Transforming Tourism, "It is imperative that we rebuild the tourism sector"

European Cities Marketing, ECM
- Long Thinker Catalouge – Thinking ahead to a new tomorrow (aug 2020). 

Uppdaterad lägesbild för pandemins spridning i världen
- WHO Covid-19 dashboard
- Johns Hopkins University, Covid-19 dashboard

European Comission, EC
- Guidelines and recommendations to help Member States gradually lift travel restrictions and allow tourism businesses to reopen.
- Travel and tourism in Europe - Practical guidance for travellers and companies.  

World Tourism Organization, UNWTO
- International Tourist numbers could fall 60-80% in 2020, 7 maj 2020.
- 100% of Global destinations now have Covid-19 travel restrictions, 28 april 2020. 

Relaunching transport and tourism in the EU after COVID-19
Rapporten tar upp hur de olika transportslagen och turismen generellt påverkas av pandemin Covid-19 och vilka möjligheter och utmaningar som kvarstår i efterdyningarna. Även UNWTO:s olika scenarier gås igenom.För mer information om rapporter och undersökningar kontakta

Magnus Hessbo
Projektledare Analys och Omvärld, Visit Stockholm

08-508 280 69
magnus.hessbo@stockholm.se