Stockholm subway art
Photo: Visit Stockholm

Omvärldsspaningar

Här presenterar vi ett urval av rapporter och omvärldsspaningar kopplat till Covid-19 och besöksnäringens återhämtning - hur det påverkar lokalt i Stockholm, Sverige och hela världens resande och besöksnäring.

Allmänna råd, restriktioner, beslut från myndigheter, stödåtgärder mm med anledning av Coronaviruset - här har vi samlat information och viktiga länkar.

Senaste nytt!

September 2021

Visit Stockholm
- Inkvarteringsstatistik för juli 2021

Annordia
- Hotel Market Update, september 2021
- Hotellmarknadens konjunkturbarometer, augusti 2021
- Travel Recovery Tracker, september 2021

Lokalt & Nationellt

Hotellmarknaden

Kommersiella övernattningar i Stockholmsregionen
Varje månad redovisar vi på Visit Stockholm ny statistik över kommersiella övernattningar i Stockholmsregionen.

SCB inkvarteringsstatistik
Gästnätter för samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter efter region och hemland.

Inkvarteringsstatistik för sommaren 2020
Pandemin har slagit hårt mot Stockholm i sommar och länet backar med 64 procent under sommaren. Det är mer än riket i sin helhet, som backar med 37 procent för sommarens månader. Stockholms drabbas också hårdare än Malmö (-44 procent) och Göteborg (-54 procent). Läs hela rapporten här.

Annordia - Viktig och aktuell statistisk information om den svenska och nordiska hotellmarknaden
Alla Annordias rapporter hittar du här.

Benchmarking Alliance
Hotellmarknad Sverige – Aug 2020: Viss kvarstående sommareffekt men ökad nedgång för landet som helhet.

Övrigt

Stockholm Tourism Barometer
Följ hur Stockholms museer, attraktioner och trafik utvecklas månad för månad i Stockholm Tourism Barometer.
Sedan augusti 2021 kan du också jämföra 2021 års utveckling med andra jämförelseår, t.ex. senaste ”normalåret” 2019. Nyhet är också antalet ankommande tåg till Stockholm Central.

”En perfekt plats”, Besöksnärings Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådets forskningsrapport och webinar 
Hur kommer framtidens platser där handel och besöksnäring möts att se ut? Hur blir stadskärnor och arbetsgivare mer attraktiva? Kan digitala tjänster på platser förstärka kundupplevelser och vilken roll spelar handel och besöksnäring för den lilla stadens attraktivitet?
Se webbinarium med presentation av rapporten här
Ladda ner rapporten ”En perfekt plats” här

Kairos Future
Ta del av många intressanta nyheter via "What's NXT"

Turism och besöksnäring efter coronapandemin - en nuläges och scenarioanalys
Tillväxtverkets rapport bidrar till ökad kunskap om hur vår näring har drabbats under coronakrisen och inkluderar också en framåtriktad analys av möjliga utvecklingsscenarier som pekar på vad som krävs om svensk turism fortsatt ska kunna ligga i framkant.

Visita
Här presenteras löpande information om Visitas arbete under Coronakrisen, samt aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Stockholms Handelskammare
Här kan du läsa Handelskammarens pressnyheter – många av dem relaterade till besöksnäringen i samband med covid-19.

Visit Sweden
Ta del av Visit Swedens kunskapsbank med löpande omvärldsbevakning och få mer kunskap om Sveriges bästa resenärer, målgruppen Den globala resenären.

Konjunkturinstitutet
Håll dig uppdaterad om Konjunkturinstitutets extramätningar kopplat till Covid-19 samt extern statistik som indikatorer för ekonomins utveckling.

Stockholms stad
Övergripande lägesbild med anledning av covid-19, per 6 augusti 2021

Branschpress

Svensk branschpress för löpande nyheter inom besöksnäringen
Besöksliv, TurismNytt, TravelNews, Meetings International, EventEffect

Buzzter
Trender och spaningar via Sveriges största trendsajt. Läs mer här.

Internationellt

Eurocontrol
- Rapport om hur pandemin påverkar internationellt flygande, "Covid 19 impact on European aviation” (juni 2021)

YouGov
- En rapport om vägen tillbaka till det normala, "International Travel and Tourism Report 2021 - the road back to normality” (maj 2021).

Eurostat
- Europeisk statistik om "short term rentals”:

Handelsfakta
- Data om shopping och handel

IATA
- Reviderad prognos om flygmarknaden (maj 2021)

European Cities Marketing, ECM
- Konferens ”Meet – Share – Grow” 17-19 mars 2021, sammanfattning av insikter

European Travel Commission, ETC
- European Tourism 2020 – insights, publications and reports. 

United Nations, UN
- Launch of Policy Brief on COVID-19 and Transforming Tourism, "It is imperative that we rebuild the tourism sector"

European Cities Marketing, ECM
- Long Thinker Catalouge – Thinking ahead to a new tomorrow (aug 2020). 

Uppdaterad lägesbild för pandemins spridning i världen
- WHO Covid-19 dashboard
- Johns Hopkins University, Covid-19 dashboard

European Comission, EC
- Guidelines and recommendations to help Member States gradually lift travel restrictions and allow tourism businesses to reopen.
- Travel and tourism in Europe - Practical guidance for travellers and companies.  

World Tourism Organization, UNWTO
- International Tourist numbers could fall 60-80% in 2020, 7 maj 2020.
- 100% of Global destinations now have Covid-19 travel restrictions, 28 april 2020. 

Relaunching transport and tourism in the EU after COVID-19
Rapporten tar upp hur de olika transportslagen och turismen generellt påverkas av pandemin Covid-19 och vilka möjligheter och utmaningar som kvarstår i efterdyningarna. Även UNWTO:s olika scenarier gås igenom.

Sverigebilden i utlandet under coronapandemin
I veckovisa rapporter redovisar Svenska Institutet vad som sägs om Sverige och covid-19, på 12 språk i redaktionella och sociala medier. Läs mer här.

För mer information om rapporter och undersökningar kontakta

Magnus Hessbo
Projektledare Analys och Omvärld, Visit Stockholm

08-508 280 69
magnus.hessbo@stockholm.se