Omvärldsspaningar

Här presenterar vi ett urval av rapporter och omvärldsspaningar kopplat till Covid-19 och hur det påverkar lokalt i Stockholm, Sverige och hela världens resande och besöksnäring.

Senast uppdaterad 2020-11-20

Allmänna råd, restriktioner, beslut från myndigheter, stödåtgärder mm med anledning av Coronaviruset - här har vi samlat information och viktiga länkar.

Senaste nytt!

Stockholms Handelskammare, Stockholmsbarometern Q3 - här kan du läsa och ladda ner rapporten

Kairos Future, What's NXT - Coronaviruset slår tillbaka, 5 november

Visits Swedens senaste omvärldsanalys 3 november

Inkvarteringsstatistik för Stockholms besöksnäring, september 2020

Inkvarteringsstatistik för sommaren 2020
Pandemin har slagit hårt mot Stockholm i sommar och länet backar med 64 procent under sommaren. Det är mer än riket i sin helhet, som backar med 37 procent för sommarens månader. Stockholms drabbas också hårdare än Malmö (-44 procent) och Göteborg (-54 procent). Läs hela raporten här.

”En perfekt plats”, Besöksnärings Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådets forskningsrapport och webinar 
Hur kommer framtidens platser där handel och besöksnäring möts att se ut? Hur blir stadskärnor och arbetsgivare mer attraktiva? Kan digitala tjänster på platser förstärka kundupplevelser och vilken roll spelar handel och besöksnäring för den lilla stadens attraktivitet?
Ladda ner rapporten ”En perfekt plats” här
Se webinar med presentation av rapporten här

Hotellmarknaden

600x200_Trygg_OldTown_Morningsun_Pano.jpg


Benchmark Alliance
Hotellmarknad Sverige – Aug 2020: Viss kvarstående sommareffekt men ökad nedgång för landet som helhet.

Viktig och aktuell statistisk information från Annordia om den svenska och nordiska hotellmarknaden
- Coronamätning av hotell, 22-24 juni 2020.
- Coronamätning av hotell, 8-10 juni 2020.

- Hotel Market Update, nov 2020
- Hotel Market Update, okt 2020
- Hotel Market Update, sept 2020

- Hotellmarknadens konjunkturbarometer Q3, oktober 2020
- Stor inhemsk hotellmarknad är en styrka i pandemitider, 6 maj 2020.
- Tvärstopp i hotellnäringen till följd av Covid-19-pandemin, april 2020.   

Alla Annordias rapporter hittar du här.

Kommersiella övernattningar i Stockholmsregionen
Varje månad redovisar vi på Visit Stockholm ny statistik över kommersiella övernattningar i Stockholmsregionen.

SCB inkvarteringsstatistik
Gästnätter för samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter efter region och hemland.


Lokalt & Nationellt

600 x 200 Arrival_in_Sandhamn_Henrik Trygg.jpg

Kairos Future
What´s NXT – vad händer med framtidens resande? Läs artikeln från den 28 augusti här

Turism och besöksnäring efter coronapandemin
- en nuläges och scenarioanalys
Tillväxtverkets rapport bidrar till ökad kunskap om hur vår näring har drabbats under coronakrisen och inkluderar också en framåtriktad analys av möjliga utvecklingsscenarier som pekar på vad som krävs om svensk turism fortsatt ska kunna ligga i framkant.

Stockholms stad
Övergripande lägesbild med anledning av covid-19, 3 juli 2020 (uppd. 20 aug).

Region Stockholm
Veckorapporter om läget i Stockholmsregionens näringsliv med anledning av coronaviruset hittar du här.

Visita
Här presenteras löpande information om Visitas arbete under Coronakrisen, samt aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Stockholms Handelskammare
Här kan du läsa Handelskammarens pressnyheter – många av dem relaterade till besöksnäringen i samband med covid-19.

Stockholm Tourism Barometer
Följ hur Stockholms museer, attraktioner och trafik utvecklas månad för månad i Stockholm Tourism Barometer.

Visit Sweden
- Ta del av Visit Swedens kunskapsbank med löpande omvärldsbevakning och få mer kunskap om Sveriges bästa resenärer, målgruppen Den globala resenären.
Omvärldsanalys 17 september

Konjunkturinstitutet
Håll dig uppdaterad om Konjunkturinstitutets extramätningar kopplat till Covid-19 samt extern statistik som indikatorer för ekonomins utveckling.

Branschpress

Svensk branschpress för löpande nyheter inom besöksnäringen
Besöksliv, TurismNytt, TravelNews, Meetings International, EventEffect

Buzzter
Trender och spaningar via Sveriges största trendsajt. Läs mer här.


Internationellt

600x200_Trygg_Djurga¦èrdsbron_Night_Pano.jpg

European Travel Commission, ETC
- European Tourism 2020 – insights, publications and reports. 

United Nations, UN
- Launch of Policy Brief on COVID-19 and Transforming Tourism, "It is imperative that we rebuild the tourism sector"

European Cities Marketing, ECM
- Long Thinker Catalouge – Thinking ahead to a new tomorrow, Aug 2020 

Uppdaterad lägesbild för pandemins spridning i världen
- WHO Covid-19 dashboard
- Johns Hopkins University, Covid-19 dashboard

European Comission, EC
- Guidelines and recommendations to help Member States gradually lift travel restrictions and allow tourism businesses to reopen.
- Travel and tourism in Europe - Practical guidance for travellers and companies.  

World Tourism Organization, UNWTO
- International Tourist numbers could fall 60-80% in 2020, 7 maj 2020.
- 100% of Global destinations now have Covid-19 travel restrictions, 28 april 2020. 

Sverigebilden i utlandet under coronapandemin
I veckovisa rapporter redovisar Svenska Institutet vad som sägs om Sverige och covid-19, på 12 språk i redaktionella och sociala medier. Läs mer här.

 

För mer information om rapporter och undersökningar kontakta

Magnus Hessbo
Projektledare Analys och Omvärld, Visit Stockholm

08-508 280 69
magnus.hessbo@stockholm.se