Hållbara möten och evenemang

Destinationens hållbarhet är en viktig fråga och en stor konkurrensfaktor inom mötes- och evenemangsbranschen. Stockholm har redan idag en stark position kopplat till hållbarhet men det finns mycket kvar att göra.

Guiden för hållbara evenemang hjälper dig som arrangör att genomföra evenemang och möten med särskild hänsyn till hållbarhet, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Läs mer och ladda ner Guiden här (guiden finns både på svenska och engelska).


Sustainable Meet Stockholm är ett nytt samverkans- och marknadsföringsprojekt inom hållbara möten och event. Syftet är att samla besöksnäringen kring en gemensam kommunikation och plattform för att tillsammans lyfta och utveckla Stockholm som en hållbar mötesdestination på den internationella och nationella marknaden, och göra Stockholm till det självklara valet för hållbara möten. Projektet är ett privat initiativ och drivs av besöksnäringen med Visit Stockholm och Visit Sweden USA som strategiska partners. Läs om projektet här >

Visit Stockholm/Stockholm Convention Bureau var med och startade Nätverket Hållbar Besöksnäring - ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Läs mer om nätverket här >


Stockholm var en av destinationerna som grundade ICCA Scandinavia Sustainability Index, idag kallat Global Destination Sustainability Index.
GDS Index utvärderar och rapporterar om hållbarhetsprestanda för destinationer runt om i världen, läs mer här >.