Vad ska ansökan innehålla?

Nedan listas sådant som är viktiga att tänka på för att din ansökan ska handläggas snabbt, och som ökar chansen att du ska få tillstånd.

 • Photo: Yanan Li
  Photo: Yanan Li
 • Photo: instagram.com/visitstockholm
  Photo: instagram.com/visitstockholm
 • Photo: Jeppe Wikström
  Photo: Jeppe Wikström

Beskriv evenemanget detaljerat
Beskriv evenemanget så detaljerat som möjligt. En del detaljer kan ha avgörande betydelse för om evenemanget får genomföras eller inte.

Platsbeskrivning med skiss
Lämna en noggrann platsbeskrivning/etableringsbeskrivning med skalenlig skiss för evenemanget. Du kan köpa utdrag ur olika kartserier i Stadsbyggnadskontorets e-butik.

Ange tid för evenemanget
Ange datum och klockslag, inklusive etablerings- och avetableringstid. Hur mycket tid behövs för eventuella avstängningar?

Transporter, grannlokaler med mera
Beskriv hur material och transporter ska komma till platsen. Kommer mobilkran, skylift eller andra tunga fordon att användas, exempelvis vid transport till och från eller vid montering/demontering? Beskriv hur kringliggande lokaler berörs ur säkerhetssynpunkt – kommer exempelvis fler besökare än lokalen normalt sett används för?

Säkerhet

 • Ska någon form av brandfarlig eller explosiv vara som pyroteknik eller gasol användas?
 • Funktionärer: ange antal och lämna utsättningsplan med skiss.
 • Ange antal förordnade ordningsvakter.


Publik
Uppskatta förväntat publikantal.

Motionslopp eller tävling
Ange uppskattat antal deltagare. Noggrann banbeskrivning med skiss, start- och målområde samt eventuella vätskestationer.

Ljudstörningar

 • Är musik en del av evenemanget?
 • Ska högtalare användas?
 • Vid konsert eller liknande: ange tid för soundcheck. Hur ska ljudnivåerna kontrolleras?

Filmning och tv-sändning
Ange var eventuell ljussättning och filmkameror ska placeras.
Kommer uppställningsplats för OB-bussar att behövas?
Ange tidsangivelser för eventuella avstängningar.

Reklam
Ska någon form av reklam förekomma, till exempel via banderoller, flaggor/flaggstänger, affischering etcetera?

Försäljning
Beskriv hur eventuell servering eller försäljning ska genomföras.

Tält
Ange antal och storlek samt antal personer per tält (tält för mer än 150 personer ska ha godkännandebevis). Tälten ska utformas och placeras i enlighet med brandförsvarets direktiv.