Åtgärder riktade till företagare

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Stockholm stad inför 10 nya stödåtgärder för att hjälpa ditt företag i Stockholm:

1. Möjlighet till uppskov av inbetalning av tomträttsavgälder och arrenden, främst fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning görs av Exploateringskontoret. 

2. Uppskov för inbetalning av kommunala tillsynsavgifter till och med 31/12 2020. Gäller tillsynsärenden, exklusive brandtillsyn. Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall gör endast verksamhetskritiska tillsynsbesök med möjlighet till uppskov för betalningen.

3. Möjlighet till uppskov av kommunala hyresinbetalningar. Stadens fastighetsägande förvaltningar och bolag möjliggör för uppskov av lokalhyran för t ex privat kulturverksamhet, campingplatser, restauranger och annan företagsverksamhet. Enskild bedömning görs av ansvarig förvaltning och bolag 

4. Möjlighet för uppskov av inbetalning för markupplåtelser, t ex torghandel och foodtrucks. Enskild bedömning görs av ansvarig markägande förvaltning och Trafikkontoret. 

5. Möjlighet till uppskov för avgifter inom vatten- och avfallshantering införs. Enskild bedömning per objekt görs av ansvarigt bolag, Stockholm Vatten och avfall. 

6. Staden ska betala företag snabbare. I normala fall gäller att staden betalar alla sina fakturor inom 30 dagar. Denna betalningstid kortas för att stärka det lokala näringslivets kassaflöde. 

7.  Staden bokar om - inte av. Stadens bokning av t ex externa möteslokaler och konferenser avbokas inte. Staden ombokar istället dessa till hösten för att stötta företagen. 

8. En fortsatt hög servicenivå i myndighetsbeslutande verksamhet med stor betydelse för det lokala näringslivet ska fortsätta som vanligt.

9. Uteserveringar öppnas tidigare. Restauranger och caféer som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering från 1 april–15 april 2020 kan välja att öppna sin uteservering tidigare. 

10.  Halverade hamnavgifter

Läs mer om Stockholm stads hjälp till lokala företag
https://start.stockholm/foretag-organisationer/


VIKTIG HJÄLP ÅT ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE

Håll dig uppdaterad om myndigheternas stöd till företag på: www.verksamt.se

VIKTIGA LÄNKAR DÄR DU HITTAR DEN BÄSTA INFORMATIONEN

Allmän krisinformation från svenska myndigheter hittar du här: https://www.krisinformation.se/

Info till företag från myndigheter hittar du här: www.verksamt.se

Så hanterar du coronaviruset som arbetsgivare:
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/sjukdom/coronavirus/

Företagarnas info om krisen och coronaviruset: https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona---rad-och-stod-till-foretag/ 

Regeringens åtgärder för att stötta näringslivet:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

Reseinformation: i nuläget avråder Utrikesdepartementet (UD) alla resor generellt

- UD:s generella reseavrådan för alla länder
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

- UD:s Frågor och Svar om den generella reseavrådan
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

 

Senast uppdaterad: 2020-03-25